Firemní cloud: Patří do něj kritické aplikace a systémy. Ale pozor: Není cloud jako cloud

Cloud je pro české firmy velmi aktuální téma, ale v jeho využití za světem, minimálně tím západním, zaostáváme. Přechod na cloud s sebou přitom přináší mnoho výhod, finančních, bezpečnostních i jiných. Podívejme se na ty nejzásadnější, a i na ty, které vám mohou nabídnout pouze vybraní poskytovatelé cloudových služeb.  

Zajímá Vás O2 Cloud?

 „Mnoho firem už nějaké cloudové řešení používá. Třeba pro výměnu dat nebo komunikaci. V takových případech nicméně nejde o byznysové cloudy, ale o řekněme, šedé IT, které pomáhá řešit konkrétní potřeby“, vykresluje situaci okolo cloudu v ČR Martin Panák, segmentový manažer O2, „zásadní přínos cloud má, pokud do něj zákazník umístí kritické firemní aplikace.“

Cloudové řešení: Aby byly kritické aplikace (stále) dostupné

Cloudovým řešením v tom pravém slova smyslu je tedy využití cloudu pro provoz kritických systémů a aplikací. Takových, jejichž nefunkčnost nebo nedostupnost má okamžitý a přímý dopad na chod firmy, její reputaci, příjmy, zisky, výsledky. Typicky jsou to systémy pro řízení skladů, zásob, výroby, SAP, ale v případě call centra to může být třeba CRM systém. Část zákazníků preferuje cestu, že si do cloudu nainstalují nedříve nekritickou aplikaci, naučí se s cloudem pracovat a následně migrují do cloudu kritické aplikace.

Přečtěte si článek: Kritické firemní aplikace patří do cloudu 

 
„Právě velmi vysoká dostupnost služby, zabezpečení dat a jejich případná rychlá obnova ze zálohy v případě jakéhokoli problému jsou ve zkratce ty hlavní výhody firemního cloudu od O2,“ říká Martin Panák. Ostatně, jsou to hlavní důvody, proč dnes do cloudu přecházejí i opravdu velké firmy. Takové, které mají dostatek investičních zdrojů, kvalifikovaných lidí i know-how, tedy všechny předpoklady řešit si firemní IT kompletně interně.

Přehled nejdůležitějších dopadů cloudu na provoz firmy

Flexibilita disponibilního výkonu

K základním výhodám cloudu patří bezesporu možnost škálovat dostupný výkon podle aktuálních potřeb firmy. Díky tomu může firma rychleji realizovat nové nápady a projekty nebo reagovat na situaci na trhu. Nečeká totiž na nákup a zprovoznění nových serverů.

Financování z provozních peněz

Zajímavým dopadem přechodu na cloud je změna způsobu financování IT. Jednorázové (a obvykle velmi vysoké) investiční náklady na nový hardware nebo software se výrazně sníží, respektive promění v pravidelné provozní náklady na pronájem cloudu.

Levnější IT

Pro mnohé firmy je pak cloudové řešení levnější než provoz vlastních serverů. Rozdíl v nákladech na provoz jednoho virtuálního serveru od O2 a provoz vlastního serveru může být téměř 40 %. Ve prospěch cloudu. Do ceny vlastního fyzického serveru je totiž nutné promítnout náklady na hardware, software, lidské zdroje nebo třeba datovou linku. „Zhruba polovinu celkových nákladů pak tvoří náklady na elektrickou energii na provoz serverů, které zákazník musí zahrnout do celkových nákladů, pokud si provozuje servery ve vlastní lokalitě,“ doplňuje Martin Panák.

Přechodem na cloud se také dramaticky promění chod IT oddělení:

Dostupnost aplikací a jejich bezpečnost

Lidé z firem přínosy cloudu většinou chápou, mívají ale obavy z bezpečnosti. Což je paradoxní, protože cloudové řešení od spolehlivého dodavatele je násobně bezpečnější než drtivá většina firemních řešení. „V cloudu jsou data lépe chráněná nejen po fyzické stránce, tedy proti nehodám nebo živelním pohromám, ale i virtuálně, proti on-line škůdcům a kyberzločinu. K tomu využíváme jak standardní nástroje, tak i řadu doplňkových bezpečnostních služeb včetně Dohledového Centra Kybernetické Bezpečnosti.“ vysvětluje Martin Panák.

Vysoká dostupnost aplikací pak zajišťuje jejich rychlou odezvu a stabilitu. Firemní aplikace, typicky e-mail, skladový systém, HR systém nebo třeba e-shop, se díky tomu rychle a spolehlivě načítají nejen zaměstnancům, ale i koncovým zákazníkům.

Řešení nedostatku IT specialistů

S cloudem si pronajímáte nejenom technologie, ale i obrovské know-how. Poskytovatelé cloudových řešení u sebe totiž koncentrují špičkové IT specialisty. Dalším pádným důvodem pro cloud je tedy i dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných IT specialistů. „Těch je na pracovním trhu málo, jsou drazí a není příliš efektivní je ve firmě mít jen kvůli ‚oprašování serverů‘,“ říká Martin Panák.

„U malých a středních firem je pak typické, že mají jednoho IT specialistu, který ani při nejlepší vůli nemůže mít know-how na to, aby obstaral úplně všechno a nic nezanedbal.“  A pokud už firma vlastní zkušené a seniorní IT odborníky má, po přechodu do cloudu je alokuje na práci s vyšší přidanou hodnotou přispívající k rozvoji firemního byznysu.

Sečteno a podtrženo: Cloud znamená flexibilitu v čerpání zdrojů a rozšiřování kapacit. Do firmy přináší i velkou stabilitu. Firmy v cloudu jsou odolnější nejen vůči výpadkům infrastruktury, ale také, a to především, proti výpadkům lidských zdrojů. Další otázkou pak je, kdy přejít do cloudu, tomu se podrobně věnujeme v článku Kdy a proč firmy přecházejí do cloudu.

 

Není cloud jako cloud: Vlastní datová infrastruktura je velká výhoda

Když už se firma pro přechod na cloud rozhodne, je důležité promyslet, kdo bude dodavatelem řešení. „Obrovskou výhodou je mít firemní cloud u poskytovatele, který má vlastní datová centra a datové linky, které jsou pak součástí cloudového řešení. Tak jako O2,“ říká Martin Panák. Díky tomu firemní data neopustí chráněnou vnitrofiremní síť a jediný prostup do internetu z datového centra je nadstandardně monitorovaný a chráněný.

Ostatně, nadstandardně chráněná je celá cloudová infrastruktura O2 – na úrovni fyzického zabezpečení i ochrany proti kyberzločinu. „Nástroje a systémy, které používáme, jsou z hlediska financí pro drtivou většinu firem nedosažitelné,“ vysvětluje Martin Panák. „V neposlední řadě jsou všechna naše datová centra umístěna v České republice. Takže data neopouští naše území, odezvy jsou opravdu rychlé a veškerá podpora je v češtině.“

Zajímají vás i další unikátní výhody cloudových řešení od O2? Inspirujte se na O2 Cloud pro firmy nebo nám zanechte svůj kontakt a my to s vámi probereme osobně.

S firemním cloudem vám poradíme

 

Další zajímavé články o firemním cloudu:

Související článek Kdy a proč firmy přecházejí do cloudu?
Nahoru