Data v cloudu nikdo neodnese ani nezničí

Data jsou nejcennějším majetkem firmy – tak se o ně náležitě postarejte!

O podniková data můžete přijít mnoha způsoby, nejčastěji kvůli selhání hardwaru, lidské chybě nebo kybernetickému útoku. Máte ve vaší firmě prostředky a znalosti k tomu, abyste mohli zajistit a garantovat, že budou vaše data vždy v bezpečí a dostupná?

Nejen v době současné pandemie pokládáme za obrovskou výhodu, a často dokonce naprostou nezbytnost, možnost práce odkudkoli. Ale abychom mohli pracovat z domu, potřebujeme mít spolehlivý a bezpečný přístup k firemním aplikacím a datům. Pro firmy to znamená nutnost fyzického zabezpečení dat nejen na vlastních serverech a úložištích, ale také v noteboocích nebo třeba smartphonech zaměstnanců.
Firemní výpočetní technika se ovšem často nachází mimo firemní síť, např. při služebních cestách nebo home office, nezřídka k ní pak mohou mít přístup třeba i děti, nebo může dojít k jejich ztrátě, zničení nebo odcizení. Podnikové IT tak dostává na první pohled téměř neřešitelný úkol – ohlídat data, o kterých často ani neví, kde se aktuálně fyzicky nacházejí. Lze tedy vůbec firemní data spolehlivě zabezpečit proti jejich ztrátě?

Data jsou nejlépe chráněna mimo prostory kanceláří

Zabezpečení dat proti jejich ztrátě má tři hlavní cíle. Předně jde o to, jak zajistit, aby byla data uložena na spolehlivých nosičích a bezpečně zálohovaná pro ochranu před ztrátou zaviněnou selháním hardwaru nebo třeba lidské nepozornosti. Dalším cílem je ochrana dat ve smyslu zabezpečení prostor serverovny – a to nejen pokud jde o oprávnění přístupu konkrétních osob a zajištění před krádeží, ale také třeba o protipožární ochranu. A konečně jde také o ochranu dat v noteboocích nebo mobilech zaměstnanců, u nichž existuje vysoké riziko ztráty, zničení nebo odcizení. Pokud ale všechny tyto úkoly při fyzickém zabezpečení dat zůstanou na bedrech firemního IT oddělení, které bývá v menších firmách třeba jen jednočlenné, bude skutečně možné všechna data spolehlivě zabezpečit?

Majitelé i manažeři firem, které se rozhodly svěřit péči o svá cenná data spolehlivému poskytovateli služeb, už dobře vědí, jakou to znamená úlevu, když část svých starostí přenechají někomu jinému a mohou se věnovat hlavně svému podnikání. A to samozřejmě platí i pro zabezpečení podnikových dat proti ztrátě, které jinak stojí obrovské úsilí a vyžádá si značné náklady na IT infrastrukturu a její správu. Firmy přitom mají na výběr dvě hlavní možnosti, jak zajistit tzv. fyzické zabezpečení svých dat, neboli jak je ochránit proti ztrátě vlivem selhání hardwaru nebo jeho odcizení:

Datové centrum bez velkých investic

První možností pro fyzické zabezpečení dat jsou služby profesionálního datového centra, kde je možné umístit vlastní severy a datová úložiště, nebo si pronajmout výpočetní a úložné kapacity dle aktuální potřeby. Výhoda pronájmu spočívá v tom, že podnik vůbec nemusí řešit nákup a správu hardwarového vybavení, jeho servis nebo pravidelnou obměnu. Profesionální provozovatel datového centra dodá vhodné vybavení a také zajistí jeho spolehlivý provoz.
Jak při umístění vlastních serverů, tak při pronájmu úložné kapacity, je jedním ze základních úkolů provozovatele datového centra zajištění fyzického zabezpečení dat. Standardem je kontrola přístupu všech osob do datového centra prostřednictvím čipových karet, PIN kódů nebo čteček otisků prstů. Uzamčeny jsou i jednotlivé racky (police) se servery a dalším vybavením a celý areál hlídaný kamerovým systémem kontroluje fyzická ostraha. Nepřetržitý provoz všech technologií je v datovém centru zajištěn zálohovaným napájením, hasicími systémy i non-stop monitoringem všech technologií. O fyzické zabezpečení svých dat na severech a v úložištích se tedy firma díky službám datového centra už nemusí starat. Jde ale data ochránit ještě o něco lépe?

Cloud jako nejvyšší úroveň bezpečnosti a komfortu

Umístění vlastních serverů nebo pronájem kapacity datového centra je bezpochyby efektivním řešením fyzické ochrany důležitých podnikových dat, ale stále vyžaduje poměrně vysokou úroveň znalostí a intenzivní zapojení firemního IT oddělení. Firemní správci IT se totiž musí postarat o správnou konfiguraci používaného hardwaru, instalaci operačních systémů i aplikací a jejich záplat či aktualizací, stejně jako o licencování softwaru nebo pravidelné zálohování dat. Bylo by možné zbavit se i těchto starostí?

Jestliže si firma chce definitivně ušetřit starosti s fyzickým zabezpečením svých dat a jejich nepřetržitou dostupností, je jasným řešením využití cloudových služeb. Pokud jsou totiž data umístěna v cloudu, je úlohou poskytovatele cloudové služby zajistit jejich fyzické zabezpečení a zálohování. Cloudové služby takovou ochranu dat řeší jejich distribucí do více různých datových center, která se, z důvodu vyššího zabezpečení a kontinuity provozu za všech okolností, nacházejí v geograficky vzdálených lokalitách. I kdyby tak v některém z datových center došlo k výpadku, jakkoli je to díky vysoké úrovni zabezpečení nepravděpodobné, okamžitě jeho úlohu zastoupí datové centrum v jiné lokalitě.

Podobnou úroveň ochrany svých dat může firma ve vlastní režii zajistit jen s vynaložením opravdu extrémních nákladů bez vidiny jejich návratnosti. Provozovatel cloudové služby je zodpovědný za provoz a dostupnost všech aplikací a dat, zálohování i zabezpečení před kybernetickými útoky, stejně jako pravidelné aktualizace používaného softwaru.

 
Služby veřejného cloudu nebo hybridní cloudová řešení si získávají stále větší popularitu i ve vysoce konzervativním odvětví finančních služeb. Profesionální poskytovatelé cloudových služeb prokázali spolehlivost, bezpečnost i vyšší nákladovou efektivitu cloudu.

Fyzické zabezpečení dat v mobilních zařízeních

Cloudové služby jsou řešením i pro fyzické zabezpečení dat v noteboocích a smartphonech zaměstnanců. Bezpečnost firemních dat, která se v těchto zařízeních nacházejí, lze sice řešit šifrováním, ale pro zaměstnance to nemusí být příliš komfortní. Daleko lepším řešením je, když se citlivá podniková data v zařízeních zaměstnanců vůbec nacházet nebudou.
Se všudypřítomnou dostupností vysokorychlostního internetového připojení – ať už prostřednictvím současné technologie 4G/LTE nebo nastupujících sítí 5G – může totiž k podnikovým aplikacím a datům přistupovat odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Notebook, chytrý telefon nebo třeba tablet pak slouží skutečně jen jako klientské zařízení pro přístup do podnikových systémů, bezpečně provozovaných v cloudu. V případě zničení, ztráty nebo odcizení mobilního zařízení pak nehrozí, že budou nějaká data ztracena, nebo že se dostanou do nepovolaných rukou. Spolehlivé řešení pro ochranu dat před jejich ztrátou můžete snadno pořídit u O2.

 
Telekomunikační a IT služby O2 pro digitalizaci firmy:
Cloudová řešení pro firmu
Zabezpečený a zálohovaný O2 Internet Business
O2 Next Generation Firewall
O2 GDPR
O2 AntiDDoS
O2 Office 365
O2 Hromadné rozesílání SMS a MMS
Internet věcí – IoT

 
Klíčové výhody zabezpečení dat u O2:
• Datová centra O2 poskytují nejvyšší úroveň fyzického zabezpečení přístupu.
• Využití služeb profesionálního datového centra ušetří investice do IT infrastruktury.
• V datovém centru je zajištěno fyzické zabezpečení i nepřetržitá dostupnost všech technologií.
• Pronájem výpočetní a úložné kapacity v datovém centru umožňuje škálování dle potřeby.
• Cloudové služby představují nejbezpečnější možnost uložení dat a jejich ochrany před ztrátou.
• Profesionální provozovatel datového centra i cloudové služby zajistí ochranu dat na úrovni, jaká je pro firmu s přiměřenými investicemi nedosažitelná.
• S daty uloženými v cloudu lze bezpečně používat mobilní zařízení pro vzdálený přístup.
• IT oddělení vaší firmy se namísto ochrany dat může věnovat úkolům spojeným s rozvojem vašeho podnikání.

Kontaktujte nás a nezávazně se informujte o možnostech, které vám digitalizace a další ICT řešení pro firmy od O2 nabízejí.

S digitalizací vám poradíme
Tereza Slezákova Autor článku
Tereza Slezákova
Tereza v O2 pracuje na pozici online marketingový specialista pro B2B zákazníky. Zabývá se marketingem produktů pro živnostníky, a především pro střední a velké firmy a korporace, což zahrnuje především ICT produkty a produkty rozvíjející digitalizaci firem. V marketingu se Tereza pohybuje zhruba 10 let.
Související článek Digitalizace – včera příležitost, dnes nutnost
Nahoru