Firemní připojení k internetu: co zohlednit při výběru a nastavení?

Firmy jsou dnes natolik „online“, že při výpadku připojení k internetu se jejich činnost může prakticky zastavit. Spolehlivost a bezpečnost internetového připojení je proto pro firmy naprosto klíčová.

Pro chod moderní firmy je dnes zásadní připojení k internetu. Důležitá je především jeho dostatečná rychlost, spolehlivost a bezpečnost. Možností volby připojení je mnoho a měly by rozhodovat specifické potřeby každé firmy. Podle čeho by se firmy měly řídit při výběru firemního internetu?

Internetové připojení ve firmách prošlo za poslední roky velmi dynamickým vývojem. Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru připojení stále zůstává rychlost připojení. Nároky na rychlost se liší podle toho, kolik uživatelů se k síti připojuje a s jakou intenzitou ji využívají. Nutná šíře pásma připojení se mění například i s tím, jak firma zapojuje moderní cloudové služby (servery, úložiště nebo aplikace), které jsou dostupné uživatelům vzdáleně na síti, a tak nezatěžují hardwarové ani softwarové zařízení firmy. Vysoká rychlost přenosu velkých datových objemů je potřebná také při pravidelném zálohování dat do vzdálených úložišť nebo při synchronizaci databází podnikových systémů. Výběr internetového připojení ale zdaleka nezávisí pouze na rychlosti.

Typů konektivit je mnoho

V dnešní době si podnikatelé mohou vybírat mezi různými typy konektivit a zvolit ty nejvhodnější pro jejich potřeby. Tradiční poskytovatelé nabízejí různé varianty xDSL připojení, které využívají klasické telefonní linky. Přes síťové kabely lze připojit k místní síti klasické stolní počítače, servery a další pevná zařízení. Další a výkonnější možností jsou pevné internetové linky, realizované prostřednictvím optických kabelů dovedených až do sídla firmy. Ideální stav představuje symetrické připojení, což znamená stejnou přenosovou rychlost pro download i upload dat, jaké nabízí O2 Internet Business.

Firmy si v současnosti ale nevystačí pouze s pevným připojením, stále více zařízení je vhodnější propojovat bezdrátově. Samozřejmostí se stal internet v chytrých telefonech, zaměstnanci potřebují připojovat také notebooky nebo tablety. V kancelářských i dalších prostorech firmy se proto instalují Wi-Fi sítě. Při řešení pokrytí kancelářských i dalších prostor firmy spolehlivou a výkonnou Wi-Fi sítí je nezbytné pamatovat nejen na spolehlivé zabezpečení sítě, ale také na řízení úrovní přístupu jednotlivých uživatelů. Pro menší kanceláře nebo provozovny většinou stačí použití jednoho Wi-Fi routeru dodaného poskytovatelem internetového připojení. Větší firmy se už neobejdou bez více aktivních síťových prvků, obvykle většího množství přístupových bodů s centrální správou.

Nastupující Wi-Fi standard 802.11ax, označovaný také jako Wi-Fi 6, přináší větší propustnost sítě, a především i možnost velkého množství souběžných datových přenosů mezi Wi-Fi routerem a koncovými zařízeními uživatelů.

Svou roli hraje také fakt, zda se zaměstnanci potřebují připojit k síti i mimo firmu, například na služebních cestách nebo na home office. Pokud zaměstnanci firmy pracují z domu, potřebují využívat zabezpečené připojení přes podnikovou virtuální privátní síť (VPN) a cloudové služby. K připojení na cestách se často využívá připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G/LTE technologií. Lze používat například funkci na vytvoření mobilního přístupového bodu (hotspotu) ve smartphonu.

Existují také přenosné 4G/LTE modemy, které vytvoří vlastní Wi-Fi síť pro připojení dalších zařízení. Do přenosného 4G/LTE modemu se vkládá běžná SIM karta a jeho akumulátor obvykle umožní provoz Wi-Fi sítě a připojení k internetu po celý běžný pracovní den. Signálem mobilního internetu přes 4G/LTE je pokryta prakticky celá Česká republika, což zaručuje maximální dostupnost rychlého internetu takřka kdekoli. V blízké budoucnosti bude možné využívat také připojení přes vysokorychlostní síť 5G.

Záleží na velikosti firmy

Důležitým faktorem při výběru typu připojení je velikost firmy. Větší podniky se obvykle větví a sídlí na různých místech, která je nutné propojit, ať už se jedná o síť poboček, sklady nebo například výdejní místa. Podnik s několika pobočkami nebo výrobními závody potřebuje rychlé, spolehlivé a zálohované propojení mezi více lokalitami.

U menších podnikových sítí s nenáročným datovým provozem bývá oblíbené propojení prostřednictvím šifrovaného připojení k veřejnému internetu (VPN tunel). V tomto řešení data procházejí v šifrované podobě přes veřejný internet, a tak zajistí bezpečnost i při přenosu citlivých dat nebo jejich vyšším objemu.

Pro rozsáhlejší sítě poboček je vhodnější virtuální síť na bázi protokolů MPLS, kde data proudí přes soukromé připojení. Jednotlivé pobočky je ale potřeba nastavovat zvlášť, což s sebou může přinést vyšší náklady. Další možností je hybridní připojení SD-WAN, tedy softwarově řízená síť s centrálním ovládáním, která je vystavěná virtuálně přes cloud a spravovaná na dálku. Kombinuje přenos šifrovaných dat VPN tunelem a možnosti nastavení sítě MPLS. Tento typ připojení ale vyžaduje speciální hardware a licence na ovládací software.

Infobox: Nenechte se zmást tím, že když bude většina zaměstnanců pracovat z domu a používat cloudové služby, nepotřebuje firma rychlé internetové připojení. Zaměstnanci by měli při práci na dálku využívat zabezpečenou podnikovou VPN, a přes toto zabezpečené připojení se směrují i veškeré internetové přenosy zaměstnanců pracujících mimo kancelář.

Rozhoduje také obor podnikání

Neméně důležité je samotné zaměření podniku, ke kterému se vážou specifické potřeby. Pro řadu firem, například obchodních, je nutná konektivita v terénu. Užitečná může být kontrola aut (car control), jejímž prostřednictvím lze na dálku dohlížet na firemní automobily, kontrolovat jejich polohu nebo spotřebu paliva a data následně používat například k lepšímu plánování tras. Pro některé firmy může být výhodné využívat zařízení na bázi M2M komunikace (machine to machine, tedy mezi stroji). Prostřednictvím datových SIM karet lze v rámci internetu věcí na dálku ovládat stroje či jiná chytrá zařízení, odečítat měřiče, ovládat různé typy senzorů, například umístěných ve skladech, nebo monitorovat a chránit firemní majetek. Správa datových karet je poté umožněna přes online M2M portál, odkud lze zařízení řídit a sledovat nebo mezi nimi sdílet data.

Další specifické nároky mají třeba restaurace, kavárny či hotely, které chtějí poskytnout svým hostům možnost bezpečného připojení. Potřebují nejen výkonnou bezdrátovou síť, ale také možnosti jejího pokročilého řízení, aby mohli například zpomalit nebo omezit datové přenosy jednotlivých zákazníků nebo zabránit nelegálním aktivitám v jejich síti.

 

Při nastavování firemní sítě je také třeba zohlednit počet a typ zařízení, které je v ní třeba zapojit. Některé podniky mohou kromě počítačů, notebooků nebo telefonů potřebovat zapojit také čtečky, terminály a jiná zařízení.  Může se jednat o desítky přístrojů umístěných a používaných často i na obtížně dostupných místech. Každá technologie však vyžaduje jinou síť, které je třeba vhodně nakombinovat a nastavit. Připojení je třeba řešit s poskytovatelem individuálně podle potřeb konkrétního podniku.

Bezpečnost především

Nezbytné hledisko pro každého podnikatele by mělo být maximální zabezpečení své firmy, a to včetně dat, která jsou velmi cenná. Je tedy nutné dbát na to, aby internetové připojení splňovalo vysoké nároky na spolehlivost, soukromí a bezpečnost.

Pro kvalitní firemní připojení k internetu by mělo platit, že poskytuje:

O podniková data lze přijít mnoha způsoby, nejčastěji kvůli selhání hardwaru, lidské chybě nebo kybernetickému útoku.  Ztrátě dat lze zabránit například jejich pravidelným zálohováním. Účinným prostředkem pro ochranu dat jsou výše zmíněné cloudové služby. Vyplatí se do nich umisťovat zejména kriticky důležité aplikace firmy, mezi které patří pokladní systémy nebo aplikace zajišťující logistiku. Cloudové služby jsou řešením i pro fyzické zabezpečení citlivých dat v noteboocích a smartphonech zaměstnanců, při jejich využití pak nehrozí, že budou data ztracena nebo zneužita cizí osobou.

Bezpečnostní opatření by měla být vícevrstevná. Firmy mohou využívat služeb firewallových bezpečnostních zařízení, které kontrolují a řídí provoz z internetu, nebo například antivirové a antispamové kontroly emailové domény. Vhodné je také zabezpečení DNS pro firemní telefony, které chrání před podvodnými a zavirovanými webovými stránkami.

Každé zapojení a nastavení internetového připojení vyžaduje posouzení a návrh optimálního způsobu, který běžně zahrnuje kombinaci více technologií. Profesionální poskytovatel internetového připojení takový návrh dokáže zpracovat a realizovat v řádu několika dní. Více informací o možnostech bezpečného a spolehlivého internetového připojení pro firmy najdete v přehledu možností O2 Internetu pro firmy.

 

Hlavní výhody připojení k internetu od O2:

  • Spolehlivá infrastruktura pro poskytování připojení k internetu malým firmám i velkým podnikům.
  • Ucelená nabídka způsobů připojení k internetu prostřednictvím moderních technologií.
  • Nejvyspělejší mobilní síť pro internet přes 4G/LTE v místech bez jiných možností připojení.
  • První poskytovatel připojení přes nejmodernější a postupně dále rozšiřovanou síť 5G.
  • Kombinace různých typů připojení pro kanceláře, pobočky, home office i pracovníky na cestách.
  • Vysoce zabezpečené připojení.

 

Telekomunikační a IT služby O2 pro digitalizací firmy:

Kontaktujte nás a nezávazně se informujte o možnostech, které vám firemní internet od O2 nebo další ICT řešení pro firmy nabízejí.

Rádi vám poradíme

 

Související článek O2 Security report za rok 2020
Nahoru