Koncept navracení uhlíku do půdy českého startupu funguje a O2 je u toho

Globální plány k dosažení uhlíkové neutrality dokládají, že půda je klíčový element. Kromě projektů snižujících objem odlesňování a zvyšujících tempo zalesňovaní mají svou velkou úlohu projekty z oblasti regenerativního zemědělství. Krásným příkladem je český startup Carboneg, který dává mimo jiné odpověď na to, jak vracet uhlík zpět, kam patří – do půdy. 

Půda jako uhlíková banka 

Jedním z nejpalčivějších problémů udržitelnosti v zemědělství je neschopnost půdy zadržet vodu. Zásadní vliv na to má změna klimatu a s ní přicházející časté a extrémní výkyvy počasí. K tomu se přičítá složitá ekonomická situace, která přinesla zdražení v oblasti paliv, ale i hnojících prostředků. V neposlední řadě také postupy konvenčního zpracování půdy. Ty ji oslabují užíváním pesticidů a jiných chemikálií. Kromě toho z ní také uvolňují velké množství CO2 do ovzduší. Zdravá půda tvoří totiž neomezený rezervoár CO2. Využití tohoto potenciálu se tedy nabízí.  

Od konvencí k regeneraci 

Proti konvenčním postupům zpracování půdy tak stojí regenerativní zemědělství. To minimalizuje mechanické a chemické narušování půdy. Co dělá jinak? Liší se postupy, při kterých má půda šanci dostatečně regenerovat. Například neustálý pokryv půdy, pěstování meziplodin či regenerativní pastva.

Toto všechno napomáhá k tzv. sekvestraci uhlíku. Jednoduše přeloženo – nadměrný oxid uhličitý se fotosyntézou mění na uhlíkaté látky, které rostliny svými kořeny umí uložit zpět do půdy. Je to způsob, jak se dá do půdy zpět uložit miliardy tun uhlíku ročně. Navíc – na rozdíl od jeho působení v atmosféře – v půdě je uhlík užitečný. Půda je kvalitnější, úrodnější a schopná zadržovat více vody. Což ve výsledku znamená i kvalitnější potraviny.  

Uhlíkové kredity bez greenwashingu 

Je proto skvělé, že počty zemědělců a drobných farmářů, kteří uplatňují principy regenerativního zemědělství, se stále zvyšují. Jen v Česku jich je na desítky. Podporu získávají například díky projektu českého startupu Carboneg. Ten je odměňuje za každou uloženou tunu CO2 zpět do půdy. Projekt funguje i díky firmám jako je O2, které mají udržitelnost a snižování uhlíkové stopy jako svou jasnou prioritu. O2 se stalo úplně první společností, která prostřednictvím projektu Carboneg nakoupila tzv. uhlíkové kredity a přímo tak podpořila lokální zemědělce a jejich přechod na postupy regenerativního zemědělství. 

„Ve chvíli, kdy čeští zemědělci najdou odvahu pomoci své půdě a rozmanitosti celé krajiny tím, že zásadně změní dosavadní způsob své práce, je na místě je v jejich úsilí maximálně podpořit,“ říká Milan Ruttner, který ve společnosti O2 vede aktivity v oblasti udržitelnosti.  

Projekt společnosti Carboneg tak díky postupům regenerativní zemědělství v Česku navrátilo do půdy téměř 50 tisíc tun CO2. Což odpovídá eliminaci průměrných ročních emisí CO2 za 3 969 obyvatel naší země. Tolik obyvatel má například město Mnichovice u Prahy. 

Milan Ruttner Autor článku
Milan Ruttner
Pro Milana není udržitelnost jen pouhý pojem. V O2 rozvíjí aktivity spojené se strategií v oblasti ESG. Jeho cílem je, aby se staly součástí každodenního života všech lidí, a to nejen zaměstnanců, ale i zákazníků a široké veřejnosti.
Související článek Co má společného 5G síť s udržitelností? Odpověď je snadná – všechno!
Nahoru