Zelené aktivity modrého operátora: Den Země v O2

Blíží se nám Den Země – významný den, který nám připomíná, že naše planeta potřebuje naši péči a ochranu. V tomto duchu se snaží neustále přispívat i český technologický lídr, operátor O2. 

Jako jedna z největších technologických firem v České republice si O2 uvědomuje svou zodpovědnost a snaží se co nejvíce minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. Vedle investic do technologií pro dobro, modernizace vysílačů a zařízení, které jsou nezbytné pro udržitelnou budoucnost 21. století (pokrývání 5G signálem, inovace v oblasti IoT a AI atp.) se zaměřuje i na další aktivity. Některé se třeba mohou zdát, že jsou zanedbatelné, ale když jde o udržitelnost a ochranu životního prostředí, není malých kroků ani velkých cílů. 

Snižování produkovaného odpadu  

Cíl, který v současnosti řeší téměř každá firma. O2 se již v roce 2021 rozhodlo k jedné malé změně, která však přinesla významnou úsporu produkovaného odpadu. Zmenšili plastovou část svých SIM karet. Tímto krokem dosáhli snížení objemu nadbytečného plastu, který při výrobě SIM karet vzniká, a do dnešního dne ho tak ušetřili již tuny. Celkově se jedná o úsporu tolik plastového odpadu, který by zaplnil téměř tři stovky velkých žlutých kontejnerů. 

O2 se snaží minimalizovat i použití obalových materiálů u svých produktů. Konkrétně změnili způsob balení vlajkového modemu O2 Smart Box. Pěnovou výplň nahradili papírovými krabicemi, zmenšili o 25 % velikost krabice a bílý tiskový papír s potiskem nahradili recyklovaným, k přírodě šetrným papírem. Tato změna přinesla úsporu více než šesti tun pěnových výplní. V úpravách obalů svých produktů O2 nadále pokračuje a stále přichází se změnami designu i u dalších produktů (např. modemů, routerů apod.).  

Podpora cirkularity  

Vedle minimalizace odpadu usiluje také o maximalizaci využití surovin a materiálů. Tento koncept je stále více populární a O2 se snaží aktivně přispívat k jeho rozšíření.  

Jednou z cest je podpora ekologické likvidace mobilů. Mobilní telefony nejsou obyčejným odpadem, a proto je důležité zajistit jejich správnou likvidaci a recyklaci. V rámci březnové kampaně #nejsemsměsný vybral od veřejnosti na tisíce starých nefunkčních mobilů, které budou nyní ekologicky zlikvidovány a některé z opětovně využitelných materiálů budou použity na výrobu nových produktů. (pro O2 Czech Republic zajišťuje společnost REMA Systém, a.s.) 

Společnost O2 nabízí nejen svým zákazníkům možnost odevzdání mobilních telefonů k ekologické likvidaci kdykoliv v kterékoli ze svých prodejen. Takto se mohou lidé snadno a ekologicky zbavit nejen svých vysloužilých mobilních telefonů, ale i dalšího elektro odpadu, což má nesporný pozitivní vliv na životní prostředí. 

O2 přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje a ochraně životního prostředí i v dalších oblastech. Jednou z nich je například i zajištění udržitelnosti v celém svém dodavatelském řetězci. To znamená, že se snaží pracovat pouze s dodavateli, kteří dodržují vysoké environmentální standardy a uvědomují si jejich důležitost. 

Edukace a zase edukace 

V neposlední řadě se společnost O2 snaží své zákazníky vzdělávat v oblasti udržitelnosti a ekologie. V roce 2022 mimo jiné uvedla na trh tarifní řadu pro mladé O2 YOU, která je uhlíkově neutrální. V rámci kampaně motivovala nejen mladé k tomu, aby si spočítali svou uhlíkovou stopu a uvědomili si tak dopad svých aktivit na přírodu. 

Udržitelnost a ochrana životního prostředí jsou pro O2 prioritou. Operátor nejen snižuje svůj vlastní dopad na životní prostředí, ale snaží se také vést své zákazníky k šetrnějšímu a udržitelnějšímu používání technologií.  

Při letošním Dni Země si připomeňme to, že k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí může přispět opravdu každý z nás

Milan Ruttner Autor článku
Milan Ruttner
Pro Milana není udržitelnost jen pouhý pojem. V O2 rozvíjí aktivity spojené se strategií v oblasti ESG. Jeho cílem je, aby se staly součástí každodenního života všech lidí, a to nejen zaměstnanců, ale i zákazníků a široké veřejnosti.
Související článek Co má společného 5G síť s udržitelností? Odpověď je snadná – všechno!
Nahoru