On-line násilí není vidět, ale bolí. Nadace O2 představila nový výzkum, který poodkrývá dětský digitální svět 

  • 11 % dětí tráví na mobilu více než 6 hodin denně, zatímco průměr jsou jen 3 a půl hodiny. 
  • Téměř 4 z 10 dětí uvedly, že jsou na internetu v kontaktu s někým, koho vůbec neznají.  
  • 60 % dětí si do postele bere telefon, přestože jim to 8 z 10 rodičů zakazuje.   
  • S kyberšikanou se setkalo každé 5. dítě, ve školní třídě o 30 dětech tak najdeme v průměru 6 dětí s touto zkušeností. 

To jsou jen příklady zjištění, které odhalil nejnovější výzkum Děti on-line. Když rodiče netuší…, který si nechala vypracovat Nadace O2. Zúčastnilo se ho téměř 5 tisíc respondentů – dětí od 8 do 15 let, dospělých i rodičů dětí – a ukázalo se, že mnohdy mají dospělí skutečně zkreslené představy o tom, jak děti tráví v on-line světě svůj čas.  

Unikátní výzkum pro společnost O2, která se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě prostřednictvím Nadace O2 a jejího programu O2 Chytrá škola, prováděla výzkumná agentura NMS Market Research.  

Cílem bylo zjistit, jak rodiče dohlížejí na chování svých dětí v on-line světě, jak děti v tomto prostředí tráví svůj čas, zda sdílí s rodiči to, na jaká rizika tam narážejí. Zároveň mapoval i pocit štěstí dětí, jaký vliv na to má čas strávený na mobilním telefonu nebo zájem rodičů o to, čím se děti v on-line světě baví. 

„Digitální wellbeing a on-line bezpečí zejména dětí vnímáme ve skupině PPF jako velmi akutní a celospolečensky důležité téma. Tento výzkum je proto základním kamenem dlouhodobějšího projektu, v rámci kterého se budeme prostřednictvím řady aktivit Nadace O2, Nadace PPF, ale i televizí Voyo a TV Nova věnovat prevenci rizik v on-line světě a vzdělávání dětí i jejich rodičů v oblasti digitální bezpečnosti a wellbeingu. Chceme na problematiku upozornit širokou veřejnost, protože se to týká každého z nás. Jedním z komunikačních nástrojů bude i očekávané pokračování úspěšného seriálu Marty is dead – film a seriál Anna is Missing, který vznikl za podpory Nadace PPF a jehož příběh ukazuje, jaká rizika a nebezpečí s sebou může digitální prostředí a jeho neznalost nést,“ popisuje za Nadaci PPF členka správní rady Jana Tomas Sedláčková

Internet je místem, kde děti i dospělí najdou inspiraci, zajímavá naučná videa z celého světa nebo jen pobavení. Ruku v ruce s tím ale jdou možná rizika a hrozby, kterých si děti a někdy ani jejich rodiče nemusí být vědomi.  

Odborným konzultantem byl sociolog Daniel Prokop z PAQ Research, podle kterého je výzkum unikátní v tom, že ukazuje různost využívání technologií dětmi. „Část – bohužel menšinová – se na mobilu věnuje denně sebevzdělávání, hledáním inspirace a informací do školy. Tahle schopnost využívat technologie pro vlastní rozvoj se často přenáší i do dospělého života a velmi se v ní liší sociální třídy. Naopak sledujeme, že děti trávící extrémní čas na mobilu mají horší subjektivní wellbeing – hlavně pokud jde o náhradu jiných aktivit. Obě tyto věci bychom ve vzdělávání neměli podcenit,“ říká. 

Čas na telefonu: v digitálním světě se mohou ztratit hodiny 

Výzkum Děti on-line. Když rodič netuší… přináší řadu zajímavých poznatků. „Překvapilo mě, že 11 % dotázaných dětí tráví na mobilu více než 6 hodin denně, průměr jsou 3 a půl hodiny. Navíc rodiče žijí v mylné představě, že je to o 30 minut méně,“ říká manažerka Nadace O2 Dominika Herdová. Pokud bychom se pak podívali na věkovou kategorii starších dětí, tedy 14 a 15 let, vidíme rozdíl mezi tím, co si myslí rodiče, versus co přiznávají děti, už rovnou hodinu, protože dospívající přiznávají, že jsou na telefonu 4 hodiny a 37 minut.   

Pokud bychom se zaměřili na to, kde v on-line prostředí konkrétně tráví děti svůj čas, pak jednoznačně vedou sociální sítě. Využívání většiny z nich roste s věkem. „Ukázalo se, že se zde jasně vymyká YouTube. Rodiče ho dětem pouštějí od mala. Stává se tak přirozenou součástí jejich dnů a jeho obliba se s věkem nemění. Z výzkumu vyšlo, že ho sleduje 73 % dětí ve věku 8-9 stejně jako 74 % dětí ve věku 12-13 let,“ popisuje Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.   

Děti si berou telefon pod peřinu, rodičovská kontrola může být užitečný pomocník 

Víte, co se děje u vás doma, když se zhasne? Zásadním problémem je totiž čas, kdy jsou děti mimo přímý dohled rodičů, tedy především večer a v noci. Z výzkumu vyplynulo, že 8 z 10 rodičů zakazuje používat dětem mobil v době, kdy mají spát. Alarmující je, že téměř 60 % dětí si telefon do postele i přes tento zákaz bere.  

„Znepokojující je strmý nárůst tohoto fenoménu s věkem. Zatímco 8-9leté děti mají mobil v posteli přes zákaz ve 28 % případů, ve věku 14-15 let ho bez dovolení v noci používá už 80 % této věkové kategorie,“ upozorňuje Dominika Herdová a doplňuje, že většina rodičů kontroluje dodržování zákazu fyzicky, zbytek pak buď tím, že dítěti vypne přístup na Wi-Fi nebo veškeré připojení k internetu.   

Pokud jste se nyní vyděsili při představě, na co všechno by vaše děti mohly v noci na internetu narazit, možná vás trochu uklidníme. Pozitivním výsledkem výzkumu je, že 80 % dětí říká svým rodičům pravdu o tom, co v on-line světě dělají. Heslo do mobilního telefonu sdílí s rodiči 2 ze 3 dětí.  

Přesto je ale obezřetnost jednoznačně na místě a rodič by v dnešní době měl figurovat jako filtr, který pomůže dětem nastavit určitě hranice. Dospělí by měli dětem poradit a vysvětlit, které hry a aplikace jsou pro ně vhodné, korigovat čas strávený u obrazovek a kontrolovat, jestli děti nenavštěvují rizikové webové stránky. Dle výzkumu polovina rodičů kontroluje instalované aplikace, více než třetina pak i pohyb dítěte, 31 % používá aplikaci pro rodičovskou kontrolu.   

Časový limit pro používání mobilu má rodiči stanovený 72 % dětí ve věku 8-9 let, s věkem postupně kontrola slábne. „Z výzkumu vyplynulo, že mezi 14 a 15 lety má limit nastaveno už jen 20 % dětí. Zbývajících 80 % dětí tedy může na telefonu trávit kolik času chce. Jen pro představu, více než 5 hodin denně na telefonu tráví každé 4. dítě, a to také zvyšuje pravděpodobnost, že narazí na nějaké riziko,“ vysvětluje Dominika Herdová.  Zajímavé je, že 76 % rodičů tvrdí, že by se život jejich dětí zlepšil, pokud by trávily na telefonu méně času. Děti v tom s rodiči nesouhlasí. Myslí si to jen 36 % z nich.  

Kyberšikana? Stále trvající problém, kterému můžou jít děti naproti 

Myslíte si, že kyberšikana je tak často opakovaný pojem, že už snad musí být vymýcená? Není tomu tak a mnohdy jdou děti on-line hrozbám naproti. Výzkum jasně ukázal, že rizikově se na internetu chová asi 170 000 českých dětí. Téměř 4 z 10 dětí přiznávají, že mají nějakého “on-line kamaráda“, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají a pouze si s ním píší.   

Čím více času se děti pohybuje v on-line světě, tím častěji se setkávají s kyberšikanou. „S nějakou formou kyberšikany se setkalo každé 5. dítě. Statisticky – v průměrné velké školní třídě tak s touto zkušeností najdeme 6 dětí. Čím jsou děti starší, tím častěji na tento jev narazily. Ve 14 až 15 letech má tuto negativní zkušenost již 35 % dospívajících, dívky pak častěji než chlapci,“ říká Tereza Friedrichová.  

Kyberšikana je typická svou opakovaností, intenzitou a negativním dopadem na oběť. „Jednat se může o verbální šikanu jako jsou nadávky, dehonestace, hating, přes publikování ponižujících fotografií a videí včetně těch intimních, až po vyhrožování, vydírání a krádež identity. Některé z výše uvedených jednání mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku, vysvětluje pplk. Mgr. Jaroslav Hrabálek z Odboru obecné kriminality Policejního prezidia ČR a doplňuje, že: „V takovém případě rámci trestního řízení policie identifikuje oběť trestného činu, zjistí od ní podstatné informace, popřípadě provede zálohu zájmových dat.“  Policie disponuje jak specialisty na kyberkriminalitu, tak policisty, kteří jsou vycvičení na komunikaci s dítětem.   

Nadace O2 prostřednictvím výzkumů již několik let otevírá někdy opomíjená, ale důležitá témata a upozorňuje na možné hrozby, které mohou čekat na internetu na ty nejzranitelnější z nás – děti. „V Nadaci O2 věříme, že je důležité mluvit o rizikách, která číhají na děti v digitálním světě. Každým výzkumem, na kterém spolupracujeme, se snažíme otevřít oči rodičům, učitelům a celé společnosti. Chceme, aby každý chápal, že bezpečnost na internetu není samozřejmostí a je nutné se aktivně zajímat o to, jak děti využívají moderní technologie. Společně můžeme vytvořit prostředí, ve kterém budou mít děti možnost rozvíjet své schopnosti a zároveň se budou umět chránit před nebezpečími, která jim hrozí,“ uzavírá manažerka Nadace O2 Dominika Herdová

Související článek Malými krůčky k udržitelnějšímu světu: Jak na správnou recyklaci?
Nahoru