5G drony a chytrý kamerový systém. O2 představilo spolu s městy Plzní a Bílinou praktické využití 5G sítí

Operátor O2 pokryl další lokality v Česku 5G sítěmi. Po Praze a Kolínu si nyní mohou nejrychlejší síť vyzkoušet také obyvatelé části Plzně a Bíliny. O2, jakožto technologický partner programu 5G pro 5 měst, na začátku prosince síť symbolicky předal oběma městům a spustil ji do provozu. Plzeň plánuje využívat 5G pro moderní drony, které pomohou se zvládáním krizových situací, v Bílině pak chystají kamerový systém na 5G pro rozvoj a bezpečnost města.

„Těší nás, že jsme silným technologickým partnerem právě měst Plzeň a Bílina. Prostřednictvím pokrytí 5G sítě městům zajistíme smysluplné využití této nejmodernější technologie, jež povede k dlouhodobému rozvoji, zvýšení bezpečnosti a efektivní správě obou měst. 5G síť je zároveň veřejná, takže bude dostupná i pro místní obyvatele a podnikatele,“ říká Tomáš Linhart, ředitel pro veřejnou správu společnosti O2 Czech Republic.

V Plzni je první lokalitou čtvrť Petrohrad, v Bílině pak centrální a jižní část města a sídliště Za Chlumem. O2 spouští v obou městech plnohodnotnou mobilní síť 5G ve frekvenčním pásmu 3,7 GHz (tzv. C-band) na bloku o šířce 40 MHz vlastního přídělu kmitočtů. Síť v Plzni a Bílině bude sloužit nejen pro další aktivity v rámci projektu, ale bude současně i veřejně dostupná pro obyvatele a návštěvníky města.

Moderní drony nad Plzní

Město Plzeň ve spolupráci s O2 využije 5G technologii mimo jiné k efektivnímu zvládání krizových situací ve městě. Do provozu zapojí moderní typy dronů řízené právě přes 5G síť, která umožní díky vysokým rychlostem a nízké latenci přímé přenášení informací z dronů v reálném čase. Uplatnění tak najdou nejen při řízení zásahů v krizových situacích a další spolupráci se složkami IZS, ale i například pro inspekce mostních konstrukcí, výrobních a skladovacích hal a technologických jednotek nebo tvorbu ortofoto a 3D modelů. Správa informačních technologií města Plzeň disponuje širokým parkem různých typů dronů pro různé využití a ve spolupráci s vysokými školami také pracuje na vývoji vlastních aplikací a hardwarových řešení.

Například křídlo s kolmým startem vybavené multispektrální kamerou může během letu nad lesním porostem identifikovat stromy napadené kůrovcem v rané fázi, a významně tak pomoci při záchraně celého lesa. Drony, které jsou určené do vnitřních prostor, mají ochrannou konstrukci, jež je chrání před silným nárazem. Díky tomu umožní monitoring prostoru, který by byl pro člověka nebezpečný či nedosažitelný jako v případě pátrání ve staticky nestabilní budově (např. po velkém požáru) nebo v prostoru s vysokou koncentrací nebezpečných látek.

Další příklady využití 5G technologie v Plzni:

  • On-line přenos 3D map a vizualizací objektů pro řízení technických a bezpečnostních zásahů na místě (vyznačení inženýrských sítí, 3D modely budov)
  • Vizualizace pomocí VR/AR
  • Monitoring situace a přenos obrazu v místě zásahu z dronů v reálném čase (vyžadován rychlý datový tok a nízká latence)
  • Využití pro krizové řízení města, správce technické infrastruktury, městskou policii a složky IZS

Drony s prutovou ochranou konstrukcí, které umožňují bližší přiblížení k objektu či nebezpečným místům. Díky 5G síti má dron mnohem větší rádius než na klasickém signálu či wi-fi síti.

 

Dron s kamerou a reflektorem. Dokáže skvěle přenášet obraz nad nepřehlednou situací např. požár, nestabilní podloží apod.

Nízká odezva 5G signálu tak může výrazně pomoci složkám IZS a zachránit lidské životy.

 

V Bílině bude více bezpečno

Pro město Bílina bude 5G velkým přínosem v oblasti rozvoje a bezpečnosti města. Nové technologie bude využívat zejména Městská policie Bílina, která díky 5G získá plnohodnotný datový přenos z terénní kamery na svém mobilním zařízení. Zároveň bude moci využít data z městských kamer, a to vše ve vysoké kvalitě i rychlosti obrazu. Datové záznamy pak bude moct v reálném čase zpracovávat dispečink městské policie. 5G technologie zásadně zvýší kvalitu a rozsah a rozlišení obrazu, zjednoduší rozvoj kamerového systému a zajistí rychlejší komunikaci v terénu i s dispečinkem.

Příklady dalšího využití 5G v Bílině:

  • Připojení městských kamer do jejich sítě a řízení kamer z městského dispečinku – zvýšení kvality, rozsahu a rozlišení obrazu kamer
  • Připojení kamer ve vozidlech městské policie
  • Připojení kamer nošených na výstroji strážníka
  • Přístup k obrazu z kamer živě/záznam z tabletu/mobilu strážníka v terénu.

5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace, které ve všech ohledech překonávají současný 4G standard. Jsou výkonnější, rychlejší a úspornější. Již dnes jsou 5G technologie efektivně využívány na mnoha místech v celém světě. Kromě průmyslu pomáhají také ve veřejné sféře – např. pro systémy včasného varování, efektivní řízení dopravy ve městech nebo monitoring hromadných akcí.

Více informací o projektu je k dispozici ve společné tiskové zprávě všech subjektů.

Strážník Městské policie Bílina má k dispozici plnohodnotný datový přenos z terénní kamery na mobilní zařízení.

 

5G síť zajistí online komunikaci v terénu i směrem k městskému dispečinku.

 

Policejní dispečink města Bílina.

 

5G umožní zvýšení kvality, rozsahu a rychlosti obrazu kamer.

Jakub Olšanský Autor článku
Jakub Olšanský
Pro Jakuba jsou telekomunikace koníčkem. Zajímá se o novinky, mezi které patří sítě 5G či C-Roads nebo Big Data. Rád si o těchto nových trendech povídá i s odborníky z O2, se kterými připravuje zajímavé rozhovory.
Související článek O2 pokryje více než polovinu stanic pražského metra 5G signálem
Nahoru