EET a off-line režim: Kdy se vás (ne)týká

Máte malou truhlářskou dílnu, přivyděláváte si opravami nebo vyrábíte domácí marmelády a řešíte, zda budete muset mít od května 2020 EET pokladnu? Možná vás to překvapí, ale EET nemusíte mít. Pokud splníte pár podmínek, můžete EET řešit v takzvaném off-line režimu. 

Rozhodující jsou ovšem dvě věci 

  1. Zda pracujete jen pro koncové zákazníky nebo firmy
  2. Jaký je váš roční obrat.  

V prvním bodě jde o to, abyste přijímali pouze bezhotovostní platby (například jen platby kartou a platby přímo na účet). V tomto případě EET řešit nemusíte, protože finanční správa má možnost kontrolovat finanční toky jiným způsobem. A druhou možností je takzvaný off-line režim, což je výjimka pro malé živnostníky. Byť se na první pohled může zdát jako ideální alternativa, má svá úskalí.  

Off-line režim pro nejmenší podnikatele

Off-line režim spočívá v tom, že budete vystavovat účtenky z bloku, který dostanete zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak zašlete speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Abyste mohli evidovat tržby v tomto režimu, musíte splnit následující podmínky:

  • Být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu.
  • Nesmíte být plátcem DPH.
  • Můžete mít maximálně 2 zaměstnance.
  • Výše vašich tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nesmí přesáhnout 600 000 Kč.
  • Předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb, kterou očekáváte ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících, nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Uvedené limity se vztahují jen na tržby podléhající EET (tedy především platby v hotovosti). Nemusíte tam započítávat bezhotovostní tržby.

Výhody vs. nevýhody off-line režimu

Výhodou off-line režimu je, že nemusíte pořizovat digitální EET pokladnu a učit se s ní pracovat. Nicméně je dobré vědět, že pořízení pokladny si můžete dát takzvaně do daní (sleva je 5000 Kč). Například příruční pokladnu O2 eKasa Kompakt pořídíte za 4995 Kč. Navíc ovládání pokladen je velmi intuitivní a zvládne ho každý.

Nevýhodou off-line režimu pak je, že to, co za vás udělá pokladna, musíte řešit manuálně v papírových účtenkách. Ty si musíte nejen vyzvednout na finančním úřadě, ale také každý den vyplňovat, shromažďovat a každý čtvrtrok pak odevzdávat na úřadě.

Jak zažádat o zvláštní režim EET

O zvláštní režim musíte požádat příslušný finanční úřad od 1. 2. 2020. V žádosti musíte prokázat splnění podmínek a uvést údaje o provozovnách, v nichž budete přijímat evidované tržby. Finanční úřad o vaší žádosti rozhodne do 30 dnů.

Oznamte to svým zákazníkům

Nezapomeňte své zákazníky upozornit, že platby přijímáte ve zvláštním režimu. Vyhnete se tak případným komplikacím s úřady. Ve své provozovně vyvěste následující oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek“.

Přečtěte si více o výjimkách z EET a o tom, zda se vás některá z nich týká.

Související článek EET pro řemeslníky: Kterých řemesel se EET týká
Nahoru