Budou se vás týkat e-tržby?

Připravovaná elektronická evidence tržeb (neboli e-tržby) se dotkne širokého spektra profesních skupin,  okolo této povinnosti však zatím panuje řada nejasností. Vysvětlíme vám, koho se mají e-tržby týkat a co vůbec státní správa plánuje.

E-tržby jsou často vnímány jako plošná kontrola všech živnostníků a podnikatelů. Jenže minimálně ze začátku působnosti e-tržeb se bude povinnost vést elektronickou evidenci vztahovat jen na specifickou skupinu. Tou budou poskytovatelé pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb a také obchodníci velkoobchodu a maloobochodu. E-tržby se budou týkat těch podnikatelů, kteří přijímají hotovost, platby kartou či další jiné běžné platební způsoby. EET má být zaváděna postupně a o zapojení jednotlivých skupin bude rozhodovat vláda.

Prozatím se tak e-tržby nebudou týkat drobných živnostníků, kteří své služby zákazníkům fakturují a nejsou plátci DPH. A nebudou se týkat například ani řemeslníků. O tom, zda a kdy bude na takové skupiny povinnost vést elektronickou evidenci tržeb rozšířena, by měla rozhodnout analýza Finanční správy a následně pak vláda. Ti, kdo si nebudou jisti, zda se na jejich případ EET vztahuje, si budou moci nechat za správní poplatek 1 000 korun finančním úřadem jejich situaci posoudit. Rozhodnutí úřadu pak v tomto případě bude závazné.

E-tržby nemají dělat rozdíl mezi subjekty, které mají kamennou provozovnu a těmi, kteří ji nemají. Pro obě skupiny bude platit povinnost zcela shodně, záleží tedy jen na oboru, kterému se daný podnikatel věnuje. Povinnost vést e-tržby se bude určovat podle něj. Finanční správa to zdůvodňuje tím, že opačný postup by znamenal neodůvodněnou diskriminaci na straně jedné a konkurenční výhodu na straně druhé.

EET se vztahuje nejen na operace s hotovostí, ale u dotčených podnikatelů vlastně na všechny běžné platební způsoby, tedy i platby kartou. Naopak se elektronická evidence netýká plateb prováděných převodem z účtu na účet.

Finanční správa se také snaží vysvětlovat minimální náklady na zavedení e-tržeb na straně podnikatelů. Odhaduje, že výdaje budou nízké a u řady subjektů bude nutné jen upravit stávající pokladní software. Ti, kdo budou nově e-tržby zavádět, navíc budou moci v prvním roce zavedení evidence ve svém provozu uplatnit slevu na dani ve výši až 5 000 korun. Tato sleva by předpokládané náklady na zavedení měla ve většině případů pokrýt. Certifikáty, které budou pro elektronickou komunikaci v rámci e-tržeb potřeba, bude Finanční správa vydávat zdarma.

Elektronický systém bude při pokladních finančních transakcích automaticky o této transakci odesílat údaje. Řada z nich bude sloužit k identifikaci poplatníka (DIČ, označení provozovny a pokladního zařízení, bezpečnostní kód a podpisový kód), o samotné transakci obdrží Finanční správa jen údaje o datu a čase jejího uskutečnění, čísle účtenky a celkové částce tržby (základ daně a DPH). Při transakci odešle pokladní systém informace Finanční správě, její systémy vygenerují unikátní kód transakce, zašlou jej zpět do pokladního systému a ten následně vystaví účtenku.

S námi vám žádná důležitá informace o e-tržbách neuteče

Informace o plánovaném systému elektronické evidence tržeb (e-tržeb) najdete na Modrém blogu na jednom místě. Pokud o žádnou důležitou informaci nechcete přijít,nechte nám na sebe e-mail a my Vám o všech důležitých novinkách dáme vědět.

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek EET a off-line režim: Kdy se vás (ne)týká
Nahoru