Kóduj svou kariéru: Jak ženy nacházejí své místo v IT světě

V posledních letech se pozornost soustřeďuje na menší zastoupení žen v oboru informačních technologií (IT). Nicméně se ukazuje, že situace se postupně mění a počet žen pracujících v oblasti IT stoupá. Proč je IT oborem, ve kterém ženy byly vždy „nedostatkovým zbožím“? A co tento status quo změnilo a rozhýbalo onu změnu? 

Síla stereotypu a předsudku 

Práce v IT oboru byla od počátku považována za vhodnou spíše pro muže. Přestože dnes to již neplatí a IT odvětví je otevřené pro všechny, bez ohledu na pohlaví, jsou stále tyto stereotypy v naší kultuře vytvářeny – a to už od dětství. Mohou mít stále velký vliv na rozhodování žen ohledně svého budoucího povolání. A bohužel jsou součástí již základního vzdělávání. Dívky jsou často vedeny k myšlence, že se lépe uplatní v humanitních oborech, jako jsou literatura, jazyky, sociální práce, a podobně. Zatímco chlapci jsou více zaměřeni na technické obory, jako jsou informatika, matematika a fyzika.  

Nedostatek vzorů 

Dalším faktorem, který vždy přispíval k tomu, že se do IT dostávalo málo žen, je nedostatek vzorů. Pokud ženy nevidí jiné ženy úspěšně pracovat v IT oboru, mohou mít tendenci se tomuto oboru vyhnout a svou kariéru směrovat jinam. Vytváření pozitivních vzorů a podpora žen, které už v IT pracují, je určitě tou správnou cestou. Proto například operátor O2 podporuje ženy, které se chtějí více profilovat v technologických nebo IT pozicích a umožňuje jim kariérní růst. Mnoho z nich je mimo jiné součástí oceňovaného talentového programu O2 Heroes.  

Ženy pro budoucnost technologií 

Především během pandemie COVID-19 došlo k dramatickým změnám v pracovním prostředí. Mnoho pracovních pozic se přesunulo do virtuálního prostoru. Tato změna ukázala také větší důraz na digitální technologie. Tyto změny přinesly nové možnosti práce v IT. V současné době existuje více různých rolí v IT, ve kterých je možné uplatnit různé dovednosti. IT již není jen o programování, ale zahrnuje celou řadu činností, jako jsou data science, síťové technologie, projektový management, testování software, design uživatelských rozhraní a další. 

Mimoto existuje stále více iniciativ, které se snaží podporovat ženy v IT. Například programy, které mají za cíl zlepšit přístup žen k tomuto typu vzdělání nebo například nejrůznější mentoringové programy. Počet žen pracujících v IT se zvyšuje i díky projektům na podporu diverzity v týmech a rolích v IT. Mnoho organizací a iniciativ se věnuje osvětové činnosti, aby upozornily na možnosti a přínosy práce v oblasti IT a inspirovaly více žen, aby se do tohoto odvětví zapojily. 

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek Stále inovujeme. O2 Prodejna v pražských Letňanech se představila ve zcela novém design konceptu
Nahoru