KISS SHARP je nová aplikace, která zachraňuje lidské životy

Spolu se Zdravotnickou záchrannou službou Královehradeckého kraje (ZZS KHK) jsme vyvinuli mobilní aplikaci, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je na místo schopna dojet nejbližší záchranářská sanitka. „Dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v České republice patří mezi nejlepší v Evropě. Při srdeční zástavě však hraje roli každá minuta. Proto jsme se inspirovali v zahraničí a nechali vyvinout mobilní aplikaci KISS SHARP. Díky ní se může k pacientovi dostat první pomoc ještě před příjezdem posádky záchranné služby,“ popisuje MUDr. Jiří Mašek, ředitel ZZS KHK.

https://www.youtube.com/watch?v=4EJXoTD30zI

K aktivaci systému stačí záchranářům mobilní telefon s připojením k internetu a speciální mobilní aplikace. Ta funguje tak, že automaticky vyhledá nejbližší aktivní First respondery, tedy registrované poskytovatele první pomoci, a upozorní je na zásah v jejich okolí. Záleží vždy na jejich dobrovolném zvážení, zda výzvu přijmou. Pokud ano, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Jednou z hlavních výhod tohoto systému je, že po prvotním nastavení funguje automaticky a sám odesílá data do aplikace, aniž by přidělával práci operátorům tísňové linky 155. Těm naopak odpadá nutnost manuálně vyhledávat nejbližšího First respondera a ušetřený čas mohou věnovat kvalitnímu vedení telefonicky asistované neodkladné resuscitace.

Každý First Responder si v aplikaci může nastavit, jaké zdravotnické vybavení má aktuálně k dispozici a jaký způsob dopravy na místo události v danou chvíli zvolí. Tím zároveň sám definuje okruh, ve kterém jej systém na události upozorňuje.

ZZS KHK využívá aplikaci od září letošního roku a po několika týdnech eviduje již dva zachráněné lidské životy. „Aplikaci doposud využívali pouze naši záchranáři, kteří v danou chvíli nebyli ve službě. Nyní chceme zapojit i dobrovolníky z řad veřejnosti. Klademe však důraz na to, aby vždy byli odborně proškoleni. V současné době za sebou máme první kurz a v zapojování dobrovolníků chceme pokračovat. Počítáme s nasazením několika set zachránců v rámci kraje, a to zejména na odlehlejších místech jako venkov nebo horské oblasti, kde dojezdový čas bývá logicky delší,“ doplňuje Jiří Mašek.

ZZS KHK je první záchranná služba v České republice, která tuto aplikaci využívá. My však doufáme, že se tato užitečná aplikace rozšíří i mezi další záchranné služby.

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek Adopcí budek lidé přispívají na Linku bezpečí
Nahoru