Vítejte v propojeném světě internetu věcí

Internet věcí je velmi široký pojem zahrnující jak zařízení chytré domácnosti, tak i řešení pro průmysl a firmy obecně. Masivní využívání internetu věcí odstartuje nástup 5G a speciálních IoT sítí NB-IoT a LTE Cat M.

Internet věcí (IoT) sice nemá jednoznačnou definici, můžeme ho ovšem zjednodušeně vymezit jako síť různých čidel s připojením k internetu, která sbírají data ze svého okolí, odesílají je do cloudu  a tam se tato data dále zpracovávají,  vyhodnocují pro okamžité zobrazení nebo pro tvorbu predikcí. Pojem Internet věcí se často prolíná s tzv. inteligentní domácností, kam patří především koncová zařízeními, která se napojují na centrální řídící jednotku (např. Amazon Alexa nebo Google Assistant) a vzájemně účelně spolupracují nebo se doplňují. I tato zařízení často obsahují vlastní IoT čidla.

Z pohledu provozu firmy představuje IoT významný trend s rostoucím potenciálem a velkou přidanou hodnotu. Z dat nasbíraných prostřednictvím IoT čidel lze totiž velmi objektivně vyhodnotit efektivitu různých částí firemního provozu, identifikovat možná rizika poškození přístrojů, poučit se z historických událostí a získaných dat, predikovat  a předcházet podobným situacím, následně optimalizovat procesy a šetřit provozní náklady.

IoT pomáhá řídit firmu v reálném čase a snižovat náklady

IoT dokáže v řadě situací pomáhat v běžném životě, ale účinnější uplatnění nabízí především firmám. Třeba na vstupu do výrobního procesu (typicky sledování a organizace skladových zásob), při výrobě (monitoring s cílem zefektivnění výrobního procesu) nebo v navazujících službách zákazníkům (servis a zákaznická podpora). Obrovské možnosti nasazení technologií IoT umožňuje dostupnost miniaturních senzorů připojených k bezdrátové síti, které jejich vestavěné baterie udrží v provozu dlouhé měsíce či celé roky. Takové senzory můžeme umístit na palety, krabice nebo i jednotlivé kusy zboží či materiálu a pak je používat k lokalizaci a sledování podmínek během přepravy a skladování nebo sledování aktuálního množství zásob. Kromě efektivnějšího skladového hospodářství tak IoT přináší i větší ochranu podnikového majetku před krádeží, poškozením nebo ztrátou.

Při výrobním procesu lze zařízení internetu věcí využít typicky v rámci zvyšování automatizace. IoT pomůže se sledováním chodu strojů a celého výrobního procesu v reálném čase, plánování servisních odstávek i predikci poruch (a tedy i omezení neplánovaných odstávek). Senzory IoT a analýza průběžně získávaných dat pomohou včas odhalit hrozící poruchu a řídící systém pak může rovnou přeplánovat výrobu tak, aby měla servisní odstávka minimální dopad.

Výrazně se zvyšuje poptávka po IoT řešeních do zemědělství, kde mohou IoT senzory například nepřetržitě a s vysokou přesností sledovat teplotu, vlhkost, srážky  a další parametry. Na základě vyhodnocení výsledků a jejich porovnání s historickými hodnotami lze automaticky řídit třeba zálivku, přihnojování rostlin nebo predikovat výskyty nejrůznějších škůdců a účinně načasovat prevenci.

Díky internetu věcí, senzorům a analýze lze také poskytovat doposud nemyslitelný komfort servisních služeb koncovým zákazníkům. Pokud totiž budou IoT senzory opatřena běžná zařízení používaná ve firmách a domácnostech, mohou jejich výrobci získávat provozní data těchto zařízení a na jejich základě efektivněji plánovat servisní intervaly nebo mnohem rychleji reagovat na poruchy. Servisní zásah už si nebude muset objednávat sám zákazník, ale bude to naopak výrobce, kdo jako první kontaktuje zákazníka s doporučením doplnit spotřební materiál nebo vyměnit součástku, která se blíží konci své životnosti. I když to stále ještě vypadá trochu jako sci-fi, v praxi tak už fungují první systémy, jako například podnikové tiskárny a multifunkční zařízení.

5G podpoří rozšíření internetu věcí

Z důvodu omezeného dosahu signálu a vysoké energetické náročnosti není pro propojování IoT zařízení principiálně vhodné používat Wi-Fi síť. Výrobci IoT zařízení proto raději používají speciální sítě pro IoT. Takové sítě poskytují vyšší dosah a prostupnost signálu, tedy lepší pokrytí v deep indoor mokacích (sklepy, šachty, plechové haly apod) a dlouhou životnost provozu na baterie v závisloti na četnosti komunikace v řádu měsíců až let. Problémem je ovšem vzájemná nekompatibilita těchto sítí, resp. IoT zařízení, určených pro různé IoT sítě a jejich standardy.

Obrovský potenciál rozšiřování technologií a praktických aplikací internetu věcí proto slibuje nástup technologií NB-IoT (Narrow Band) a LTE cat.M . Nové technologie mobilních sítí přináší tolik potřebný univerzální standard, rozsáhlé pokrytí signálem i problematických míst, obousměrnou komunikaci a současně nízkou energetickou náročnost.

V 5G sítích je mnohem jednodušší připojovat nová IoT zařízení, centralizovaně je spravovat a efektivně využívat jejich funkce a služby. 5G sítě současně podpoří i další rozvoj automatizace a robotizace, protože díky nízké latenci pozitivně ovlivní práci a samostatné fungování strojů, aut nebo zařízení tzv. chytrých měst (smart cities).

Hackeři útočí i na IoT

Stejně jako kterákoli jiná zařízení připojená k internetu se také IoT zařízení mohou stát terčem hackerského útoku. Následky úspěšného napadení IoT zařízení přitom mohou být velmi závažné. Můžeme si představit například převzetí kontroly nad ovládáním technologií chytrých budov (klimatizace, osvětlení atd.), ale třeba i celých strojních zařízení. Velké škody může způsobit i zmanipulování senzorů, po němž může dojít k poškození různých zařízení, které mají tyto IoT senzory „hlídat“.

V souvislosti s nástupem masivního využívání zařízení internetu věcí je kriticky důležité vyřešit i problém spolehlivého zabezpečení IoT zařízení. Na svých řešeních pro kybernetickou bezpečnost IoT intenzivně pracují všichni přední dodavatelé bezpečnostních produktů a očekává se, že již v roce 2021 budou představeny první bezpečnostní platformy pro sítě IoT.

Součástí strategie využívání IoT ve firmě proto musí být nezbytně také způsob, jakým budou IoT zařízení chráněna před kybernetickými útoky. Firmy musí přesně definovat, jaká zařízení a ve kterých sítích používají a zajistit jejich zabezpečení. Řešení tohoto úkolu by mělo spočívat na dodavateli kybernetického zabezpečení ostatních podnikových systémů, který by měl navrhnout komplexní řešení, zahrnující také IoT.

Komu se IoT vyplatí?

V současné době představuje zavedení IoT technologií především investici do budoucna – z hlediska kvality a efektivity výroby nebo poskytování kvalitních služeb zákazníkům (a třeba i obyvatelům měst). Díky dlouhodobému měření, sledováním a zaznamenáváním nejrůznějších parametrů lze získávat data, která budou rychle zvyšovat svou hodnotu. Získaná data umožní řídit výrobu i další procesy a především predikovat neočekávané situace, předcházet jim a výrazně tak ušetřit za řešení problémů, které díky IoT vůbec nemusí nastat.

Seznamte se s profesionální nabídkou služeb z oblasti IoT společnosti O2, která nabízí technologie od běžných SMS, GSM, UMTS a LTE až po energeticky úsporné Narrow Band LTE. Pracuje také s IoT sítěmi Sigfox a LoRa. O2 dokáže realizovat IoT poptávky zákazníků na klíč – navrhnout řešení, od dodavatelů zajistit senzory, jednotky a další IoT zařízení, postarat se o montáž, propojení a napojení na systém, proškolení zaměstnanců i další údržbu.

 

Služby O2 v oblasti internetu věcí:

  • Kompletní zajištění realizace řešení IoT, včetně návrhu řešení, zajištění vhodných senzorů a zařízení od dodavatelů, montáže, propojení a napojení na řídicí systém i proškolení zaměstnanců.
  • Chytré měření spotřeby energií na dálku šetří čas i peníze a umožní rychle odhalit případné problémy.
  • Sledování prostřednictvím senzorů IoT umožňuje monitorovat pohyb zboží, techniky, materiálu i dalšího majetku.
  • Technologie chytrých měst zvyšují komfort obyvatel i návštěvníků a pomáhají zajistit plynulost dopravy.
  • Chytré senzory na pracovišti pomáhají chránit zdraví zaměstnanců a šetří provozní náklady.
  • 5G a speciální typy IoT sítí umožní používat chytrá zařízení i jednoduché senzory na jakémkoli místě.

 

 

Telekomunikační a IT služby O2 pro digitalizaci firmy:

 

Zjistěte, jak můžete internet věcí využít ve svém oboru

Chci vědět víc o IoT

 

Přečtěte si další zajímavé články IoT nebo digitalizaci:

 

Související článek Využití IoT v retailu: Zaplněnost regálů či palety, které Vám nahlásí pád i zvýšení teploty zboží
Nahoru