Prokažte své znalosti a vyhrajte stadion slavného klubu!

Jak na to?

Chcete vyhrát parádní Nanostad 3D puzzle? Stačí poslat správnou odpověď na níže položenou soutěžní otázku na e-mail soutezO2sport@email.cz a pak mít trochu štěstí při losování. Odměněni budou celkem tři soutěžící. Pro lepší kontaktování nezapomeňte uvést celé jméno a celou adresu, kam máme případnou výhru zaslat. Spolu s odpověďmi napište, o jaký z těch čtyř stadionů byste měli zájem ?

Soutěžní otázka:

Proti kterému klubu odehrál svůj poslední zápas v Lize mistrů Pavel Nedvěd?

A) Real Madrid
B) Basilej
C) Chelsea

Nanostad 3D puzzle

Juve Stadium (Juventus), Turín, Itálie

Stadion byl otevřen v roce 2011. Má kapacitu pro 41 000 diváků a své domácí zápasy zde hraje Juventus FC, jenž můžeme znát pod nejčastějšími přezdívkami la Vecchia Signora (Stará dáma“), I bianconeri („bílo-černí“) nebo zkráceně Juve. Klub byl založen v roce 1897 a je jedním z nejstarších a nejtradičnějších ze země Apeninského poloostrova.

Když bylo oznámeno, že původní Stadio Delle Alpi bude zbořen a nahrazen novým stadionem, ten se stal jedním z prvních velkých stadionů v Itálii vlastněným klubem, který na něm hraje. Tribuny se nacházejí pouze 7,5 m od hrací plochy. To je největší rozdíl oproti Delle Alpi. Vzdálenost mezi poslední řadou na tribuně a trávníkem činí 49 m.

První zápas se zde odehrál 8. září 2011. Jednalo se o přátelský duel. První soutěžní zápas zde odehrál Juventus s Parmou. Juventus Stadium hostil finále Evropské ligy 2013/14.

Uvnitř stadionu se nachází muzeum Juventusu, jež je jedním z nejvýznamnějších ve světě fotbalu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

POŘADATEL

Společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322 (dále jen „pořadatel“).

JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na webu O2tvsport.cz ode dne vyhlášení (16.4.2019) do dne ukončení (24.4.2019). Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že na e-mail soutezO2sport@email.cz zašle odpověď na soutěžní otázku.

VÝBĚR VÝHERCE

Výhercem se stanou čtyři soutěžící, kteří budou po skončení soutěže určeni pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrávají soutěžící, kteří splňují podmínky zařazení do soutěže a jejichž odpověď bude správná. Pokud se odpovědi více soutěžících budou shodovat, výherce určí los. Každý může soutěžit jen 1x.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána prostřednictvím České pošty.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního e-mailu z více e-mailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v e-mailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny e-maily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže.

 

Redakce O2 TV Sport Autor článku
Redakce O2 TV Sport
Související článek Nejrychlejší a nejslavnější. Sledujte Finskou rallye na O2 TV Sport!
Nahoru