SOUTĚŽ: Vyhrajte exkluzivní kalendář Karolíny Plíškové!

1, Kde se Karolína Plíšková narodila?

a) v Lounech
b) v Prostějově
c) v Monte Carlu

2, Jak se jmenují rodiče Karolíny Plíškové?

a) Jiří a Barbara
b) Tomáš a Renata
c) Radek a Martina

3, Jakému sportu se závodně věnuje manžel Karolíny Michal Hrdlička?

a) hokeji
b) fotbalu
c) potápění

PRAVIDLA SOUTĚŽE

POŘADATEL

Společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322 (dále jen „pořadatel“).

JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na webu O2tvsport.cz ode dne vyhlášení (05. 12. 2018) do dne ukončení (12. 12. 2018). Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že na e-mail soutez@o2sport.cz zašle odpovědi na soutěžní otázky.

VÝBĚR VÝHERCE

Výhercem exkluzivního kalendáře Karolíny Plíškové, navíc s jejím vlastnoručním podpisem, se stane jeden soutěžící, který bude po skončení soutěže určen pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrává jeden soutěžící, který splňuje podmínky zařazení do soutěže a jehož odpovědi budou správné. Pokud se odpovědi více soutěžících budou shodovat, výherce určí los. Každý může soutěžit jen jednou.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci zaslána Českou poštou, případně doručena osobně.

Redakce O2 TV Sport Autor článku
Redakce O2 TV Sport
Související článek Nejrychlejší a nejslavnější. Sledujte Finskou rallye na O2 TV Sport!
Nahoru