Jak řešit konflikty na pracovišti

Do větších či menších neshod s druhými lidmi se dostáváme téměř denně. Ať už je to s úřednicí na poště, s řidičem autobusu nebo s pokladní v supermarketu. Tyto konflikty nám sice dokáží zkazit krátkodobě náladu, ale dříve či později je vypustíme z hlavy. Existuje totiž vysoká pravděpodobnost, že se s daným člověkem už nikdy nepotkáme, a tak nám konflikt s ním nepřipadá nijak důležitý. Co však nastane, pokud se dostaneme do konfliktu s kolegou nebo dokonce s nadřízeným? S člověkem, kterého potkáváme denně a musíme s ním nadále pracovat, jako by se nic nedělo?

Konflikt v práci je běžným a bohužel častým jevem. Příčinou mohou být odlišné názory, snaha se prosadit, nedostatečný výkon, odmítnutí úkolu, odlišné představy o výsledku apod. K neshodě pak můžeme přistoupit dvojím způsobem. Buď se stáhneme a snažíme se střetu vyhnout, nebo se naopak tvrdě pustíme do boje. Někteří z nás uvažují nad každou z uvedených možností a zvažují její pro i proti. Je lepší se předem vzdát nebo si stát za svým názorem? Na tuto otázku samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď. Je na každém, aby posoudil, zda stojí za to svůj názor prosazovat ,nebo zda je v dané situaci lepší se ostatním přizpůsobit. Problematika konfliktů je velmi široká a v tomto článku přinášíme pár obecných rad, jak je vhodně řešit.

IMG_7635

První rada zní, zachovejte chladnou hlavu. I přesto, že s kolegou či nadřízeným nesouhlasíte, jednejte mile a vlídně. Ač je to k nevíře, konflikt se dá řešit i bez nadávek a zlostných pohledů. Dále se snažte najít jádro konfliktu. S protistranou si „nalijte čistého vína“ a zjistěte, kde problém vznikl, respektujte navzájem své názory a snažte se nad nimi zamyslet, před jejich odmítnutím. Také zkuste dojít k nějakému závěru a konflikt buď vyřešte, nebo alespoň zmírněte.

Spory za každou cenu řešte osobně s daným člověkem a nepomlouvejte ho u kolegů, které si tak chcete získat na svou stranu. Rozdělením týmu se konflikt jen prohloubí a může mít horší dopady, než se na první pohled zdá. Nesnažte se protistraně zalíbit. Pokud si s daným člověkem prostě nesednete, nemá cenu nic lámat přes koleno. Po vyřešení konfliktu z vás nemusí být nejlepší kamarádi, ale můžete spolu alespoň pracovně vycházet. Pokud jste se již všemi způsoby snažili konflikt uhasit, ale výsledek se nedostavuje, nebojte se požádat o pomoc. Přizvěte třetí stranu, která vám na věc poskytne opět jiný pohled a je možné, že se jí podaří konflikt mezi vámi vyřešit.

Ta nejcennější rada však zní, snažte se konfliktům předcházet, abyste naše rady vůbec nemuseli použít.:-)

Hodně štěstí!

Kariéra v O2

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek Internet na velkých akcích je jako oblek šitý na míru 
Nahoru