Technologie slouží nejen lidem, ale také přírodě: O2 darovalo SIM karty na ochranu života mladých srnčat

Operátor O2 daroval 15 SIM karet s ročním datovým připojením na podporu iniciativy Stop! Sečení srnčat. Společným cílem je ochránit před zraněním drobnou zvěř, která se ukrývá ve vysokých porostech, připravených na sečení. SIM karty jsou použity do dronů, které kontrolují louky ještě dřív, než je začnou zemědělci sekat. To jim pomůže zvířata identifikovat uložit do bezpečí.

Zdroj: www.stopsecenisrncat.cz

V období na přelomu jara a léta srny rodí svá mláďata, která poté ukrývají ve vysoké trávě na loukách, aby je ochránily před divokou zvěří. Už však nevědí, že je tím vystavují ještě většímu nebezpečí. Ve stejnou dobu totiž vyrazí do těchto travních porostů moderní zemědělské stroje, s cílem tuto plochu posekat. Během toho však přijde o život zhruba 60 000 srnčat či jiné drobné zvěře.

Technologie pomáhají přírodě

Zemědělci pro kontrolu luk před sečením začali využívat nové technologie – drony. Jejich pořízení, zaškolení dobrovolníků a datový provoz je však velmi nákladný. Proto se do ochrany těchto živočichů zapojil také operátor O2. Iniciativě Stop! Sečení srnčat věnoval SIM karty s ročním datovým připojením 50 GB, které mohou využívat právě do dronů, kontrolující danou oblast.

„Jsme rádi, že můžeme ukázat, jak moderní technologie dokáží sloužit nejen lidem, ale také přírodě. Darování SIM karet a obecně partnerství s iniciativou Stop! Sečení zvířat, je malý, ale přesto smysluplný krok, který je příkladem našeho společensky odpovědného přístupu ke společnosti,“ říká Renata Čiháková z týmu sponzoringu a CSR ve společnosti O2.

Zdroj: www.stopsecenisrncat.cz

Podle iniciativy Stop! Sečení srnčat, nejsou ohrožená jen mladá srnčata, ale také například zajíci, bažanti, koroptve a dále je také narušen vývoj některých druhů motýlů. Podpora tohoto projektu chrání nejen živočichy všeho druhu, ale také zlepšuje kvalitu sklizně. Tráva bez zbytků uhynulých zvířat je bezpečnější a méně toxická pro hospodářská zvířata.

Připojte se k záchraně mladých srnčat i vy. Více informací včetně forem pomoci naleznete na webových stránkách.

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek Malými krůčky k udržitelnějšímu světu: Jak na správnou recyklaci?
Nahoru