Chyba databáze WordPressu: [Table 'd176397_o2sport.wp_yasr_log' doesn't exist]
SELECT SUM(vote) as sum_votes, COUNT(vote) as number_of_votes FROM wp_yasr_log WHERE post_id=46074 AND vote > 0 AND vote <= 5

Outsourcing IT infrastruktury ušetří peníze a zlepší provoz

Outsourcing IT infrastruktury ušetří peníze a zlepší provoz

Outsourcing IT infrastruktury ušetří peníze a zlepší provoz

Chcete, aby vám IT vybavení nezestárlo? Pak si ho nekupujte!

Vybudování a správa firemní IT infrastruktury nemusí být vůbec složitá, a to ani pro podnikatele, kteří se v IT problematice orientují málo nebo vůbec. Přečtěte si o výhodách IT outsourcingu a přesvědčte se, jak může efektivně pomoci i vaší firmě.

Který podnikatel by to neznal – když se věci mají pokazit, většinou to „udělají“ v ten nejméně vhodný okamžik. A když se pokazí klíčová část firemní IT sítě, znamená to obvykle nucenou odstávku na tak dlouho, než seženete novou součástku. Tedy pokud vůbec víte, jakou součástku potřebujete, když zrovna není po ruce váš „ajťák“. Záplatování sítě sice není řešení, ale kde vzít peníze na neustálé obnovování zastaralých síťových prvků? Tyto starosti naštěstí můžete přenést na někoho jiného – specializované firmy, které vám IT infrastrukturu dodají formou služby a její modernizaci budou řešit na vlastní náklady.

IT stojí za zrychlováním pokroku

Už dlouho platí, že inovace jsou základem podnikání. Právě ty váš byznys ženou kupředu a pomáhají vám získávat náskok před konkurencí. Během průmyslové revoluce byla hlavním hybatelem pokroku pára. Nyní, v době čtvrté technické revoluce, jsou tím, co diktuje pravidla hry, především informační technologie. Představují hlavního tahouna pokroku a vašich následných úspěchů. Správně realizovaná digitalizace vašeho podnikaní a komplexní využití IT technologií jsou tak dnes nutností pro každou firmu, která chce růst a zdravě se vyvíjet.

Zorientovat se v komplexní problematice IT produktů a služeb však může být nadlidský úkol. Nemluvě o tom, že provozovat nebo úplně nově zřizovat IT oddělení vás bude stát velké množství práce a především investic. Navíc v dnešní době, kdy se vše zrychluje a především kvůli pandemii koronaviru nikdo nedokáže odhadnout, co bude za rok a déle, je velmi riskantní dělat větší investici do technologií. Nebylo by lepší investiční náklady přesunout spíše do provozních, které jsou mnohem flexibilnější? Ty totiž můžete dále snižovat a platit jen takové, které skutečně využíváte. Jak to ale udělat, když bez moderní IT infrastruktury budete vždy pozadu?

Méně investic + více volnosti + nejnovější technologie = outsourcing

Řešení výše uvedených výzev představuje outsourcing IT oddělení. Pod pojmem outsourcing si, zjednodušeně řečeno, představte pronájem vybavení nebo služeb od jiné společnosti, která vám zajistí pokrytí potřebných byznysových aktivit či služeb. V případě IT infrastruktury se jedná o postoupení celé nebo části vašich IT procesů externí společnosti, která se zabývá poskytováním těchto služeb.

Rozsah takto poskytovaných služeb záleží jen na vás a vašich požadavcích. Jestliže se nechcete nebo nezvládnete IT zázemím své firmy příliš zaobírat a raději byste investovali peníze a energii do jejího budování a provozu, outsourcing IT infrastruktury vám udělá nejlepší službu. Vaše náklady budou mnohem flexibilnější – v případě potřeby si pronajmete nové systémy nebo výpočetní kapacity, když se situace na trhu naopak zhorší, jednoduše zredukujete množství pronajímaných služeb. Přehled nad svou sítí vám zůstane, starosti s infrastrukturou a provozem ale přebere specializovaná společnost, která se mj. postará o sledování životního cyklu hardwaru i softwaru, aktualizace, dostatečné kapacity, zabezpečení, skladování nebo náklady na energie.

 
Dle nedávné studie společnosti Gartner může správně provedený outsourcing ušetřit firmě až  30 % operativních nákladů směřovaných do oblasti IT.

Řešit vše pouze svépomocí není dlouhodobě udržitelné

Doby, kdy obří korporace zřizovaly velká IT oddělení a spravovaly výhradně vlastní IT oddělení, už jsou nenávratně pryč. Nekonečný růst není trvale možný a v určitý okamžik je proto potřeba začít řešit optimalizaci provozu. Pro každou firmu je zatěžující trvale investovat velké sumy do technologií, když je mohou vložit spíše do výroby či prodeje a zvýšit zisky.

Navíc pouhým zřízením IT oddělení investice zdaleka nekončí. Když už se vám povede sehnat vhodné IT odborníky, musíte jim zajistit trvalé vzdělávání a certifikace, aby dokázali spolehlivě udržovat IT infrastrukturu, obměňovat ji a nepřetržitě se starali o její zabezpečení. To všechno je nejen velmi nákladné, ale navíc se vždy ani nepodaří. Zaměstnanci mohou onemocnět, chtít odjet ve stejný čas na dovolenou, zastupitelnost může být velmi komplikovaná. Klíčové lidé z IT oddělení mohou odejít, hrozí také únik či ztráta důležitých informací. Potřeby propouštění či náboru se v závislosti na vývoji trhu rychle střídají a těžko odhadují. V takovém případě může digitalizace místo slíbeného ulehčení práce a zvýšení efektivity přinést spolu s nadměrnými výdeji spíše chaos.

Outsourcing jako nadčasové řešení

Pokud se rozhodnete své IT zázemí svěřit do péče specializované společnosti, okamžitě pocítíte hlavní výhody outsourcingu – snížení nákladů na provoz IT oddělení i vybavení, a naprostou kontrolu nad výší provozních nákladů. Když budete (například z důvodu krize) potřebovat výdaje snížit, jednoduše omezíte rozsah služeb, které využíváte. Můžete také snadno přejít k levnějšímu poskytovateli. Není tak nutné složitě prodávat nepotřebné zařízení nebo hned propouštět zaměstnance.

Nesporným přínosem outsourcingu je i rychlejší implementace nových IT technologií a strategií. Vaše IT specialisty můžete nechat soustředit především na inovace a rozvoj businessu. Moderní a zavedené společnosti věnující se IT outsourcingu mají dostatek prostředků, aby mohly okamžitě začít s novým IT projektem podle vašich představ. Realizovat takový záměr pouze svépomocí ve vlastním IT oddělení může trvat týdny i měsíce, protože je potřeba nabrat a zaškolit nové zaměstnance a celou dobu nový projekt na různých úrovních podporovat a dohlížet na něj.

Společnosti nabízející IT outsourcing mají s projekty všech velikostí dlouholetou praxi, čímž vám ušetří čas i peníze. Pronajímáte si zkrátka i obrovské know-how a inovace. Kupříkladu, když byste chtěli ve firmě zavést nové komplexní cloudové řešení, bylo by náročné se jen zorientovat v nabídce a možnostech. O poznání náročnější by pak bylo takové řešení zprovoznit vlastními silami a spolehlivě udržovat.

 
Průzkumy ukazují, že hlavním důvodem, proč firmy outsourcují své IT vybavení, je především snížení nákladů. Jako zdroj největších nákladů označují samotný personál, který v tomto odvětví vyžaduje vysoké mzdy, a také nákup a údržbu nákladné IT techniky.

Každá nová investice nese určitou míru rizika, a to samozřejmě platí i pro investice do IT technologií. V případě IT outsourcingu ovšem nese rizika samotný poskytovatel, který má potřebné znalosti a přehled o trhu, a je tudíž schopný možné komplikace spojená s provozem IT infrastruktury efektivně analyzovat a minimalizovat. Oproti firmám s vlastním IT oddělením má outsourcer také snazší přístup k většímu množství inovací.

Spolehlivá ochrana firemních dat

Pokud úspěšně následujete trendy a digitalizujete, převádíte mj. velké množství informací do digitální podoby. K důležitým datům můžete mít přístup kdykoli a odkudkoli, musíte ale účinně zajistit, aby k citlivým informacím měly přístup pouze pověřené osoby a data byla spolehlivě chráněna před útoky zvenčí. Outsourcingové IT společnosti proto vyvíjí značné úsilí pro zabezpečení sítí zákazníků před stále častějšími a zákeřnějšími viry, DDoS útoky nebo spamem.

Samozřejmostí v rámci IT outsourcingu by mělo být zálohování veškerých dat, které v případě interních řešení mohou ohrozit např. výpadky proudu nebo fyzické poškození serverů v důsledku živelní katastrofy. Kvalitní poskytovatelé outsourcované IT infrastruktury jsou připraveni efektivně předcházet a zabránit všem bezpečnostním problémům a rizikům, která mohou IT infrastrukturu ohrozit. Outsourcované IT sítě menších a středních firem proto často bývají mnohem lépe zabezpečené a chráněné, než vlastní IT infrastruktura velkých firem.

Soustřeďte se na rozvoj vlastního podnikání

Pokud necháme stranou technické a finanční výhody IT outsourcingu, další obrovskou výhodou je ušetřený čas a energie. Obojí pak může raději putovat do rozvoje a obchodování projektů, na které se vy a váš byznys specializujete. Nebudete rozptylováni nutností řešit náhlé problémy s IT infrastrukturou a tlačeni k složitým rozhodnutím.

Stejně, jako se vy při využití IT outsourcingu můžete soustředit na to, co vám jde nejlépe a přináší zisk, i vaše výpočetní infrastruktura bude rukou expertů, kteří se na tuto problematiku specializují a denně ji posunují dál. Spektrum činností, které by u vás ve firmě měla na starosti jedna osoba, tak vykonává skupina vysoce kvalifikovaných odborníků s bohatou praxí, kteří se specializují na dílčí procesy – a přitom levněji.

Vzhledem k tomu, co všechno mají společnosti zajišťující IT outsourcing na starosti, je nutné věnovat maximální pozornost volbě kvalitního poskytovatele. Musí nabídnout dostatečně široké portfolio služeb, stabilní zázemí a servisní garance. Pak vašemu podnikání zajistí možnost vyrovnat se v oblasti IT zázemí i velkým firmám, za kterými tak nebudete zaostávat a zvýšíte šance svého podnikání uspět. Inspirujte se např. u O2.

 
Telekomunikační a IT služby O2 pro digitalizací firmy:

 
Klíčové výhody outsourcingu od O2:

  • Nemusíte investovat vyšší sumy najednou a na více let v době nejistého vývoje trhu.
  • Investice můžete místo do IT dát do zvýšení flexibility provozu.
  • Provozní náklady můžete kdykoli snížit a platit jen za aktuálně používané služby.
  • Můžete snadno přidávat nebo ubírat pronajímané IT služby v závislosti na vývoji trhu.
  • Nemusíte se starat o provoz IT – řešit aktualizace, kapacity, zabezpečení, ukládání dat, energie.
  • Vaši IT specialisté se mohou více zaměřit na rozvoj byznysu.
  • Budete mít méně starostí se zaměstnanci v IT oddělení.
  • Vaše firma dostává přístup k obrovskému know-how a IT inovacím.

Kontaktujte nás a nezávazně se informujte o možnostech, které vám digitalizace a další ICT řešení pro firmy od O2 nabízejí.

S digitalizací vám poradíme

Jaroslav Slavíček, produktový manažer pro síťovou bezpečnost                                                            Jaroslav se ve společnosti O2 Czech Republic a.s. specializuje na rozvoj bezpečnostních služeb s cílem minimalizovat našim klientům dopady kybernetických hrozeb. Vystudoval Dopravní fakultu ČVUT se zaměřením na Automatizaci v dopravě a telekomunikacích. 5 let působil na Českém telekomunikačním úřadě v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2006 se pohybuje v telco společnostech, kde se zabývá strategickým plánováním a rozvojem služeb v oblastech Datová centra, Cloud, Storage, Backup a Security. Odpovídá za rozvoj ICT služeb. Je odborníkem na cloud, datová centra a kybernetickou bezpečnost. Ve společnosti pracuje od roku 2018.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Související článek Na 40 % firem říká, že zálohuje, data ale obnovit neumí. Jak jste na tom vy?
Nahoru