Jak covid proměnil firemní IT investice a KPIs: Větší důraz na produktivitu, ale i spokojenost zaměstnanců

Místo open spacu nástroje pro vzdálenou spolupráci a místo setkání v zasedačce konferenční hovor. Covid dramaticky proměnil způsob práce. A to se promítlo do nastavení firemních KPIs i do plánovaných investic do IT. Jak konkrétně? Na to odpověděl rozsáhlý výzkum společnosti IDC, ze kterého nabízíme ta nejzajímavější data týkající se proměn práce a jejich dopadů na chování a investice firem.

Covid poslal desítky milionů Evropanů na „home office“ a ti se zpátky do kanceláří určitě nevrátí v takovém počtu jako před pandemií. Do popředí zájmu se dostala práce na dálku, následně hybridní práce – a spolu s nimi logicky i větší investice firem do zabezpečení a nástrojů, které umožňují vzdálenou práci.

IDC: Investuje se do zabezpečení a sledování efektivity

Ve výzkumu mezinárodní poradenské společnosti IDC, kterého se zúčastnilo 100 českých společností, uvedli zástupci 44 % z nich, že firma výrazně navýšila investice do zabezpečeného vzdáleného přístupu. Následovaly plány investovat do zabezpečení dat (37 % firem), konferenčního softwaru a platforem, které umožňují pracovat na dálku (26 % společností). Čtvrtina firem pak měla a má v plánu navýšit investice do aplikací, které umožňují na dálku sledovat a řídit efektivitu týmů, a 24 % firem řešilo investice do automatizace tasků a procesů.

Práce na dálku proměnila investice do IT i v rámci celé Evropy. Tématem je vzdálená práce i (lepší) zabezpečení koncových zařízení:
• 45 % evropských společnosti investuje o 10 % a více oproti roku 2020 do nástrojů a aplikaci, které zlepšují produktivitu práce na dálku.
• 41 % evropských firem plánuje navýšit investice do správy koncových zařízení a jejich zabezpečení minimálně o 10 % oproti roku 2020.

O tom, že mobily jsou dokořán otevřené dveře do firmy už jsme psali. A přidali jsme i konkrétní tipy, jak je chránit.

Bezpečnost, digitalizace a efektivita. To jsou tedy dvě hlavní hesla předchozích i následujících měsíců. Ostatně, odpovídají tomu i KPI, která české firmy uvádějí jako zásadní a hlavní:

  • 68 % firem řadí mezi hlavní KPI rostoucí produktivitu, efektivitu a s tím spojené snižování nákladů.
  • 53 % společností zařadilo mezi KPI spokojenost zaměstnanců
  • 50 % společností má jako KPI rychlost nasazení nových řešení na trh
  • 38 % firem vyhodnocuje to, zda jejich investice do digitalizace pozitivně ovlivňuje chování zaměstnanců
  • A 32 % společností dokonce vyhodnocuje, jak se mění produktivita zaměstnanců v souvislosti s postupující firemní digitalizací.

Digitalizace probíhá, ale firmy mají před sebou ještě mnohé výzvy

V oblasti digitalizace a zefektivňování práce na dálku mají ale společnosti pořád mezery. A mnohdy značné. Co se týká vzdáleného přístupu k nástrojům a datům, nejvíce firem – celých 38 % – uvádí, že většina hlavních informačních zdrojů a aplikací je na dálku přístupná, ale ne pro všechny zaměstnance. A jen 13 % firem je v digitalizaci firmy tak daleko, že se všichni zaměstnanci mohou kdykoli, kdekoli a z jakéhokoli zařízení (notebooku, tabletu, telefonu) dostat ke všem firemním datům a aplikacím.

Nicméně jak zmiňuje Tomáš Křešťák, ředitel pro fixní ICT produkty a inovace v O2: „Obrovské množství firem zjistilo, že dříve zbytné investice do rozvoje už nejde odkládat, dneska jsou zásadní a nezbytné. V O2 jsme nasazovali Teams jako hlavní komunikační a kooperační nástroj už pár měsíců před pandemií a nikoho ani nenapadlo, že z něj bude hlavní komunikační kanál pro celou firmu. A s tím pak samozřejmě souvisí i další nutné změny – přenastavení procesů, zabezpečení, práce s daty. Digitalizace je komplexní a náročný proces.“

Onboarding nováčků online: Většina firem na něj nebyla připravená

Velmi podobná je potom situace v oblasti (sebe)vzdělávání současných zaměstnanců, případně zaučování a onboardingu nováčků. Jen 10 % firem samo sebe označilo za naprosto připravené poskytovat informační zdroje a know-how, a to i vzdáleně. 36 % pak přiznalo mezery, ale deklarovalo, že se materiály a nástroje pro rozvoj budou postupem času rozšiřovat.

Logicky – protože, jak už jsme říkali na začátku, do stavu před pandemií se nejspíš nevrátíme. Ostatně, dokládají to i výzkumy, ve kterých 80 % zájemců označuje možnost hybridní práce jako zásadní při svém rozhodování.

Pokud ve vaší firmě aktuálně řešíte některé z výzev, které s sebou přinesl covid, ať už je to hybridní práce, lepší zabezpečení sítě i koncových zařízení v ní, ozvěte se nám. Probereme s vámi vaše potřeby a navrhneme řešení, které bude dávat smysl. Teď i v budoucnu.

Přečtěte si:

									

								
Související článek Jak covid proměnil firemní IT investice a KPIs: Větší důraz na produktivitu, ale i spokojenost zaměstnanců
Nahoru