Státní příspěvek 200 Kč na telekomunikační služby není pro O2 žádnou novinkou. Nově ale čestné prohlášení nestačí

Operátor O2 již několik let zprostředkovává cenové zvýhodnění pro zdravotně postižené osoby na služby mobilních a pevných sítí. Od ledna 2023 se tento příspěvek začal vztahovat i na osoby s nízkými příjmy a nyní dochází ke změně v procesu žádostí. Od 1. července 2023 musí žadatel předložit Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi vydané Úřadem práce. Čestné prohlášení již nestačí. 

Mnoho lidí se stále potýká s dopady inflace, téměř každý si hlídá své výdaje, což je naprosto pochopitelné. Zvyšující se ceny základních komodit mohou zapříčinit, že pro mnoho lidí začnou být některé věci luxusem, který si nebudou moci dovolit. A nejvíce se to samozřejmě dotýká právě lidí s nízkými příjmy.  

Ne každý ale ví, že státní příspěvek na telekomunikační služby je možné čerpat právě i nízkopříjmovými osobami. Je to jedna z věcí, která lidem v tomto náročném období pomůže trochu odlehčit rozpočet. Od ledna 2023 můžou lidé s nízkými příjmy čerpat státní příspěvek 200 korun na telekomunikační služby – nejen na mobilní a pevné sítě, ale také na internet.  

Nyní se mění proces podávání žádostí, již nestačí doložit čestné prohlášení, že má žádající příjmy nižší než 2,15násobek životního minima. Od 1. července 2023 musí předložit Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí vydané Úřadem práce. 

Stávajícím příjemcům příspěvku se automaticky prodlužuje platnost do 30. září, ale v průběhu července obdrží výzvu k předložení potvrzení. Aby jim byla sleva zachována, musí Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí doložit nejpozději do 30. září 2023. Jinak sleva zanikne. (Potvrzení by nemělo být starší než 30 dnů a platnost by měla být na potvrzení uvedena.)  

Na co mohou žadatelé příspěvek využít? Například u operátora O2 tarif NEO+ Start s neomezeným voláním a SMS a 500 MB dat a nově s 1 den neomezených dat měsíčně vyjde s příspěvkem 200 Kč na pouhých 89 Kč. 

Kdo má tedy na státní příspěvek nárok a jak ho doložit? 

Toto zvýhodnění je určeno pro osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP, osoby závislé na pomoci jiných lidí či opatrovníky. Od letošního ledna ale také pro osoby s nízkými příjmy. 

  • Příspěvek pro držitele průkazu ZTP/P, průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (průkaz s piktogramem přeškrtnutého ucha), průkazu ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu o 85 % a více dle Fowlera, nebo více než 70 dB, dále osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. (rozhodnutí o příspěvku na péči). V těchto případech je nutné doložit příslušné doklady a rozhodnutí.   
  • Příspěvek pro osoby s nízkými příjmy – od 1. července 2023 se vztahuje pouze na žadatele, který doloží Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí vydané Úřadem práce ne starší než 30 dnů (Formulář čestného prohlášení fyzické osoby již není dostačující.)  

Jak o příspěvek zažádat? 

Nejlépe osobně na kterékoliv O2 Prodejně, kde žadatel doloží originál nebo ověřenou kopii dokladů a konzultant za něj vše potřebné vyřídí. Tak je možné ihned ověřit, zda není příspěvek již čerpán u jiného operátora. Když je vše v pořádku, je možné příspěvek ihned navést na vybranou službu. Žádost jde zaslat i poštou. Tam se ale vše prodlužuje o doručovací lhůtu a je nutné doložit ověřené kopie všech potřebných dokumentů. 

Příspěvek náleží fyzickým osobám, které doloží oprávněnost nároku. Čerpat příspěvek jde každý měsíc, a to na služby mobilního i pevného volání nebo internetu, včetně předplacených karet. V rámci O2 Spolu lze příspěvky sčítat. Pouze však za podmínky, že na něj dané osoby v O2 Spolu mají nárok.  

Související článek Lidé si často mají kde říct o pomoc, jenom o tom nevědí 
Kam pokračovat? Mohlo by vás zajímat
VŠECHNY
Nahoru