Lidé si často mají kde říct o pomoc, jenom o tom nevědí 

Život přináší spoustu nepředvídaných událostí. Nám samotným i našim blízkým. Někdy jsme to my, kdo pomáhá druhým – a jindy se naopak může stát, že sami budeme potřebovat pomocnou ruku. Anebo aspoň vědomí, že v případě potřeby tu ta ruka bude. V kteroukoliv denní hodinu. Právě pro takové okamžiky je tu asistenční služba Anděl strážný, z. ú., jeden z vítězů letošního ročníku soutěže Dáváme milion. O tom, jak služba vznikla a co všechno nabízí, jsme si povídali s projektovou manažerkou Anděla Strážného, Mgr. Kamilou Podlahovou. 

Jak byste stručně popsali svou práci, organizaci, činnost? V čem jste jiní než Vaše konkurence? 

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče. Pomáháme lidem po celé České republice přes monitorovací zařízení s SOS tlačítkem, která jsou napojena na nonstop dispečink Anděla Strážného. Dispečink obsluhuje odborně vyškolený personál, který v případě potřeby našim klientům zprostředkuje pomoc. A nejedná se pouze o náročné situace, jimiž jsou kupříkladu pád či náhlé zhoršení zdravotního stavu. Klienti nás mohou kontaktovat i ve chvílích, kdy se cítí osamělí, něco je trápí či si chtějí jen tak popovídat nebo s něčím poradit. Můžeme jim i připomínat, aby si vzali léky, vypnuli spotřebiče, kontrolovat jejich pravidelný režim, a podobně. Naše zařízení tísňové péče také automaticky detekuje pád či dlouhou nehybnost. Službu každému klientovi nastavujeme na míru dle jeho požadavků a přání. 

Kolik stojí jeden den provozu? 

Služba vyjde klienty na 450 – 550 Kč za měsíc dle druhu zařízení. První měsíc služby je tzv. adaptační, kdy se klient se zařízením seznamuje a zjišťuje, zda mu služba vyhovuje, proto je vždy zdarma. Výhodou také je, že jelikož jsme registrovaná sociální služba tísňové péče, lze na naši službu požádat o příspěvek na péči. 

Zdarma má od nás klient i samotné zařízení, bezplatně jej zapůjčujeme, není tedy potřeba si jej kupovat. Zařízení tísňové péče máme tři. Jedno zařízení je na domácí použití a dvě jsou mobilní (lze s nimi cestovat po celé republice), přičemž jejich hodnota se pohybuje od 2 000 Kč do 8 500 Kč. Díky bezplatné zápůjčce si ho tedy opravdu může dovolit i ten, kdo by si ho nemohl koupit. 

Provoz naší služby je možný právě i díky různým sponzorům, dárcům, nadacím, apod., kteří nám s nákupem zařízení pomáhají. Jedno zařízení navíc může postupně sloužit více klientům, čímž se snažíme i o určitou udržitelnost. 

Jak se člověk vlastně stane klientem Anděla Strážného? 

Prezentujeme naši službu na krajských, městských a obecních úřadech, ale i v domech s pečovatelskou službou, nemocnicích či klubech seniorů. Od nového roku budeme naši službu představovat i onkologickým pacientům a chronicky nemocným lidem. Strategií v následujících letech je prezentovat naši službu ve školách se sociálním zaměřením. Snažíme se takto šířit osvětu o tísňové péči a dostávat ji blíže lidem. V případě zájmu o naši službu si pak naši sociální pracovníci domluví návštěvu přímo u klienta doma. Tento aspekt je velmi důležitý, chceme minimalizovat případný stres z cesty, zbytečné cestovní náklady, umožnit, aby u zřizování služby měl klient třeba i někoho z rodiny – a hlavně můžeme v místě bydliště klienta ověřit signál a zjistit, zda zde bude služba dobře fungovat. 

Po měsíci od zřízení služby sociální pracovník klienta opět navštíví a zjišťuje, jak je se službou spokojený, jestli vše funguje, jak má a zda chce klient třeba něco přenastavit či vyzkoušet jiné zařízení. Osobní návštěvu pak sociální pracovník naší organizace opakuje každých šest měsíců, abychom měli jistotu, že klient dostává přesně to, co si ve službě objednal. Navíc jsme našim klientům samozřejmě k dispozici kdykoliv na našem nonstop dispečinku. 

Pro koho je služba vhodná? 

Prakticky pro kohokoliv. Anděl Strážný pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem v dlouhodobé nemoci či po hospitalizaci v nemocnici. Našimi klienty jsou lidé, kteří trpí úzkostmi, lidé s omezenou hybností, po léčbě rakoviny, ale například i kardiaci či epileptici. Máme zpětné vazby, které potvrzují, že Anděl Strážný není úleva jen pro klienty samotné, ale i pro jejich blízké. Pomůže vykrýt přesně ten čas, kdy je rodina v práci či jede na dovolenou a klientovi nemá kdo být nablízku. Zároveň máme ale i klienty, kteří žijí zcela sami a díky ,,té malé krabičce na zápěstí,, a Povídavé lince se už prostě necítí sami.  

Je nějaký limit, který klient musí splnit? Ať už věkový nebo zdravotní? 

Sociální služba tísňové péče rozhodně není jen služba pro seniory nebo hendikepované osoby, byť to tak veřejnost často vnímá. Věkový limit určitě nemáme – obsluhujeme i poměrně mladé klienty, ať už se zmíněnou epilepsií, diabetem či kardiovaskulárními potížemi. Jediné omezení je, že klient musí být schopen pochopit fungování služby a řídit se jím. To nelze zaručit třeba u pokročilých stádií demence, Alzheimerovy choroby, apod. Je nutné, aby klient zařízení tísňové péče pravidelně nabíjel, aby ho nosil u sebe, nekoupal se s ním a aby dokázal reagovat na hovory nebo naopak vnímal, že není možné dlouhodobě linku blokovat. Pokud toto klient není schopen pochopit a respektovat, je to překážkou pro zřízení naší služby. Chráníme tím ostatní klienty a předcházíme tomu, aby linka tísňové péče byla zneužívána či zbytečně blokována opakovanými hovory. Známe z naší praxe příběhy, kdy naše služba opravdu zachraňovala lidské životy. 

Velký problém vidím v tom, že lidi o tísňové péči vědí hodně málo, a existují další podobné služby, kde je zpoplatněné téměř vše od nastavení zařízení až po ukončení služby. Klienti, kterým by služba mohla pomoci, se ji pak můžou bát objednat, aby to nebylo moc drahé. To bychom chtěli našimi osvětovými akcemi změnit. Bylo by dobré, aby se služba dostala pokud možno ke každému, kdo ji opravdu potřebuje.  

Co Vaše činnost a technologie? Co z nich je pro Vás nejklíčovější? 

Pro nás jsou technologie samozřejmě alfa a omega. Naše služba je už z podstaty službou distanční a bez digitálních technologií by vůbec nemohla existovat. Úplný základ jsou pro nás samotná zařízení tísňové péče, která mají klienti u sebe (přičemž jedno z nich si vyvíjíme my sami ve spolupráci s jednou renomovanou českou společností). Ale zapomenout nemůžeme ani na zařízení dispečinku – náhlavní sady či počítače, notebooky a mobilní telefony, se kterými pracují každodenně i naši sociální pracovníci či já a moji kolegové – projektoví manažeři. S tím nám pomáhají právě služby od O2.

Co byste poradili těm, kdo se chtějí přihlásit příští rok? 

Aby to určitě zkusili :-). Protože jakákoliv práce, která má opravdu smysl, může dostat podporu. A je důležité nevzdat to předem a nebát se odmítnutí. To, že v daném výběru nakonec zvítězí někdo jiný, bývá často dané ne tím, že by určitý projekt nebyl dobrý, ale tím, že se těch skvělých projektů sejde najednou víc, než je možné vybrat. Sama to moc dobře znám, protože projektová řízení a grantové žádosti jsou u nás v organizaci mým každodenním chlebem.  

Plánujete nějaké novinky? 

Naše organizace se neustále rozvíjí. Přibývají kolegové z řad sociálních pracovníků, projektových manažerů a rozrůstá se i dispečink. Budujeme i nové kanceláře a snažíme se být našim klientům stále blíž. Mění se i doba, poslední dva roky přinesly spoustu nejistot a výzev, kterým bylo třeba čelit. Věřím, že jsme to zvládli úspěšně, počet klientů napříč republikou narůstá a my se stále snažíme vymýšlet nové projekty, které by mohly v této době být pro naše klienty přínosem. V roce 2023 máme v plánu projekt osobních návštěv klientů a v tomto roce se nám povedlo realizovat několik projektů, díky nimž jsme platili službu tísňové péče těm klientům, kteří se dočasně ocitli v tíživé finanční situaci. 

Ráda bych zmínila i záslužnou práci našich pracovníků dispečinku. A nemyslím teď to, že zprostředkovávají klientům pomoc v krizových situacích, ale mnohdy pomáhají našim klientům především z řad seniorů zvládat změny, mluví s nimi na aktuální témata a různé informace např. z médií vysvětlují v širším kontextu. Například jsme se setkali s tím, že naše kolegyně z dispečinku vysvětlovala klientovi, že není nutné ve snaze ušetřit za na energie méně jíst (odbývat se v jídle či v základní sebepéči), což skutečně praktikoval.  

Jaký je Váš nejoblíbenější produkt nebo služba? Případně, co Vás na Vaší činnosti baví a naplňuje nejvíc? 

Určitě to, že vím, že pomáháme lidem a že dělám práci, která má velký smysl. Někdy lidé ani nevědí, že něco jako tísňová péče existuje, natož co to vůbec znamená. A to je má práce a práce mých kolegů z oddělení komunikace a fundraisingu. Cestujeme, přednášíme, šíříme osvětu ve všech koutech naší země. Lidé by měli vědět, jaké mají možnosti, a že nemoc nebo stáří rozhodně nemusí znamenat pobytové zařízení či nesamostatnost a bytí ve strachu, co se kdy stane a že na to budou sami. To, že naše služba ve výsledku opravdu zachraňuje životy, pomáhá lidem cítit se lépe fyzicky a psychicky, socializuje je a vrací jim chuť do života, je už jen třešnička na už tak výborném dortu. 🙂 

Ráda bych na závěr uvedla jeden příklad za všechny. Jedním z našich klientů, říkejme mu třeba pan Karel, je mladý muž, který jako dítě dostal mozkovou obrnu a od té doby zůstal ochrnutý a je upoutaný na invalidní vozíček. Dlouho byl hodně uzavřený a závislý jen na svých nejbližších. A byla to právě naše tísňová péče, která mu pomohla se postupně socializovat. Hendikepovaným lidem může být komunikace s odborně vyškolenými operátory prospěšná jako prostředek pro zlepšování verbálních schopností. Pan Karel má nejraději Povídavou linku a díky ní se mu zlepšila komunikace a ztratil ostych. Dokonce začal pracovat v chráněné dílně na 4 hodiny denně, což bylo předtím nemyslitelné. Zkrátka se povedlo zapojit ho trochu víc do života a skutečnost, že jsme se na tom podíleli, je opravdu krásný pocit.  

Související článek Jaké jsou trendy v personalistice podle projektu MOVIEJOBS?
Nahoru