Petr Robotka z PRO SEEDS: Zemědělství bez „jedniček a nul“ už si neumím představit

„Když se podíváte do obchodů, vidíte česnek z Číny, brambory z Egypta a maso z Argentiny, které představují pro naši planetu velkou ekologickou zátěž. Proto se snažíme zemědělcům umožnit pěstovat kvalitní potraviny u nás,“ vysvětluje majitel společnosti PRO SEEDS a účastník Kampaně za milion Petr Robotka. Co to je? Mohli byste jejich benefitů využít i na vaší malé zahrádce? A jak takhle firma specializující se na produkci meziplodin s pomocí moderních technologií bojuje proti globalizaci? Setkali jsme se nejen s Petrem, ale i s Martinou Polákovou, která má v PRO SEEDS na starosti poradenství pro zemědělce.

 

Kdy, jak a proč jste se rozhodli podnikat v oblasti meziplodin a osiv?

PR: My kromě meziplodin pěstujeme také mák, len a další speciality, a přestože jsme relativně mladá firma, založená v roce 2016, naše zkušenosti sahají až do minulého století. V zemědělském obchodě pracuji od roku 1997 a meziplodinám jsem se věnoval už ve své diplomové práci na vysoké škole.


Co to vlastně jsou meziplodiny a k čemu slouží?

PR: Meziplodiny se v rámci osevního postupu zařazují mezi hlavní plodiny. Tedy třeba mezi pšenici, ječmen, brambory, kukuřici, řepku atd. Meziplodin je celá škála, patří sem různé typy jetelovin, svazenka, ředkev, hořčice a další. Disponují řadou prospěšných faktorů pro půdu i životní prostředí jako celek. My se zabýváme i různým složením směsí a snažíme se je sestavit tak, aby fungovaly co nejlépe.

Čím konkrétně prospívají?

PR: Tím, že zařadíte meziplodinu a přerušíte tedy sled např. obilovin, omezíte výskyt chorob a škůdců, růst plevelů, zadržíte vodu v půdě. Meziplodiny vytvářejí také rosu, která se na holé půdě netvoří, a tím obohacují půdu o vodu, při dešti pak zadržují vodu. Přes zimu působí blahodárně ve vztahu k erozi, která se v porostu nemůže rozvíjet. Také využívají sluneční energii k tvorbě zelené biomasy. Tu nadzemní můžeme využít jako zelené hnojení. Kořeny zlepšují strukturu půdy, slouží jako potrava pro mikroorganismy, zvyšují podíl organické hmoty a nastartují tak biologický život v půdě. Meziplodiny pomáhají tedy i biodiverzitě, v době květu slouží jako potrava pro včely a motýly. Ozdravují a oživují přírodu.

 

 

Jak vypadá váš typický zákazník? S čím za vámi nejčastěji přichází?

MP: Většinou je to zemědělec, který hledá tu vhodnou meziplodinu pro svůj osevní postup. Existuje totiž celá řada legislativních podmínek, které musí splnit. A to i pokud jde o meziplodiny. Pro zemědělce je jejich splnění důležité v rámci dotačního systému, zároveň si ale uvědomují přínos, které pro ně meziplodiny představují z hlediska kvality půdy. Čím dál víc zemědělců proto přemýšlí, jakou tedy vlastně zvolit, kdy ji zasít a jakým způsobem zlikvidovat, zapravit. Investice do meziplodin je investicí do budoucnosti půdy. Často se na nás obracejí i zahrádkáři, kterým jde kromě kvality půdy při využití meziplodiny na zelené hnojení, i třeba jen o to, že jim na zahrádce něco hezky kvete.

Jelikož jste poměrně mladá firma, musíte určitě věnovat pozornost marketingu. Jak o sobě dáváte zákazníkům vědět?

PR: Z hlediska zemědělců se zaměřujeme na odborné časopisy, kde se prezentujeme inzeráty i články. Poslední dobou ale hodně využíváme i nová média jako internet a Facebook. Máme nové webové stránky www.zelene-hnojeni.cz , kde zákazníci najdou veškeré informace s popisy a postupy. Musím říci, že i když je skvělé, jak jsou tato média rychlá, chybí nám i kontakt se zákazníky na poli. Což je pro nás nenahraditelné. Na druhou stranu se k zákazníkům dostáváme blíž formou videí a fotek. Veškeré marketingové materiály si zpracováváme sami, za pomoci grafika.

 

Tušíte, jaké procento zákazníků k vám přichází právě přes moderní technologie?

PR: Měřit reklamu je složité. Zemědělství je uzavřený okruh zákazníků, nemíříte na globální trh. Vím ale jistě, že náš nový web nám ušetří spoustu času, který bychom jinak trávili zdlouhavým vysvětlováním po telefonu. Spolupracujeme i s osivářskými společnostmi ze zahraničí, takže bez videokonferencí a možnosti spojit se se zahraničím prostřednictvím internetu bychom se neobešli. Zvlášť tento rok, kdy byla většina fyzických mezinárodních konferencí, kterých bychom se za normálních okolností účastnili, zrušena nebo odložena. V tom všem nám velmi pomáhají moderní technologie.

U společnosti O2 jsme řadu let. V současném, hodně globalizovaném světě si neumím představit, že bychom jejich služby nevyužívali. Přesto, že my jdeme proti globalizaci jako takové. Denně nám ubývá zhruba osmnáct hektarů půdy a každý den přibývá betonu. Zemědělství je ve složité situaci a my se snažíme, aby naši zemědělci stále mohli produkovat kvalitní potraviny v České republice. A abychom to mohli sdělovat lidem, potřebujeme moderní technologie.

 

Co je na podnikání ve vašem oboru to nejtěžší? A co vám dělá největší radost?

MP: Zemědělství je obor, kde každý rok přináší nové zkušenosti a o úspěchu, kromě znalostí agronoma, velkou měrou rozhoduje i počasí. Naši práci stále více ztěžuje rostoucí byrokracie a legislativní opatření. Často je to důvod, proč složitě hledáme plochy a technologie, které potřebujeme pro produkci osiv. A co nám dělá největší radost? Samozřejmě spokojený zákazník.

Kam až byste to se svým podnikáním rád dotáhl? Máte nějaký cíl nebo podnikatelský vzor?

PR: Smysl firmy vidím především v dobrém pocitu z dobře vykonané práce, která nás baví. Stále hledat nové možnosti, vzdělávat se a školit, být o krok před konkurencí. Nemám žádné globální ambice a nehledám žádný zahraniční kapitál. Chceme podporovat české zemědělství a české zahrádkáře a chceme jim nabídnout špičková osiva, kvalitní směsi, které budou funkční právě v našich podmínkách.

A co podle vašich zkušeností nesmí žádnému podnikateli chybět, aby mohl v podnikání uspět?

PR: Podnikání je pro mě určitá svoboda a zároveň obrovská zodpovědnost. Podnikateli by tedy nemělo chybět nadšení a touha něco dokázat. Proto je důležité neustále se vzdělávat, neusínat na vavřínech a pořád hledat nové cesty, technologie a možnosti.

 

 Více informací o nabídkách pro podnikatele najdete ZDE.

 

 

 

 

 

 

Související článek Kampaň za milion: Jak jdou dohromady kaktusy a moderní technologie?
Nahoru