Cirkularita jako základ udržitelnosti 

Cirkularita jako základ udržitelnosti 

Cirkularita jako základ udržitelnosti 

Cirkulární ekonomika je součástí strategie udržitelnosti mnoha firem. Principy cirkulární ekonomiky stojí na pilířích tzv. tří „R“ (z anglického originálu): REDUCE – redukovat, REUSE – použít opakovaně a RECYCLE – recyklovat. Správně je ale umí nastavit a využít jen málo českých firem. Plyne to z nesprávného pochopení, o čem vlastně cirkulární ekonomika je. Jak to tedy vzít za správný konec? 

Krásným příkladem je společnost O2, která jako technologická firma staví své fungování na principech cirkularity v klíčových oblastech. To zahrnuje nejen snižování produkce odpadu (reduce), ale také recyklaci (recycle) a zvyšování využití materiálů z obnovitelných zdrojů nebo jejich opětovné využití (reuse).  

Menší obal, méně odpadu 

Nejdůležitějšími aspekty cirkularity jsou pro O2 prevence tvorby odpadu a možnosti opětovného využití obalových materiálů, mobilních telefonů, modemů a dalších koncových zařízení, ale i třeba síťových zařízení základnových stanic.  

Například již v roce 2021 se změnil způsob balení jejich modemu O2 Smart Box. Nahrazením pěnové výplně plně papírovými krabicemi tak ušetřili 6 tun pěnových výplní, o 25 % zmenšili velikost krabice a bílý tiskový papír s potiskem nahradili recyklovaným, k přírodě šetrným papírem. V úpravách obalů pokračovali i v roce 2022, kdy představili změny designu i u dalších produktů (např. modemy, 4G/5G routery, chytré opakovače signálu apod.). 

Šetříš papír, šetříš náklady 

Již několik let v rámci svého fungování všeobecně šetří papírem, tiskopisy, formuláři. Všechno, co je jen trochu možné, digitalizuje. Tj. téměř veškeré transakce a komunikaci vyřizuje elektronickou formou. Jako první operátor na trhu O2 přišlo s možností zasílání vyúčtování za služby do datové schránky. Jde o úsporu více než 260 000 listů papíru a 50 000 obálek každý měsíc. Dohromady za rok jde o téměř osmnáct tun papíru

Méně odpadu, méně nákladů 

Zaměřuje se i na redukci množství produkovaného odpadu. Kromě toho i stále snižuje množství odpadu končícího na skládkách. Stále větší podíl je recyklován nebo jinak využit. Za rok 2021 tak operátor zajistil, že 41 % odpadu bylo recyklováno a 4 % zpracováno jiným způsobem. 

V lednu 2021 přišel operátor se zmenšeným formátem svých SIM karet na poloviční velikost oproti původnímu formátu. Díky tomu za celou dobu do dnešního dne již ušetřili na 10 tun plastu.  

Není malých nápadů ani kroků, když jde o udržitelnost 

Každá podobná inovace není jen o přímém ekologickém dopadu, ale je třeba dozírat i sekundární dopady od efektivnější logistiky včetně nižších nákladů, přes nižší nároky na využití skladovacích prostor až po konečný efekt snížení celkové uhlíkové stopy. Do nejbližšího období se O2 bude zaměřovat i na pečlivý výběr dodavatelů, kteří by měli fungovat na stejných principech.  

Správné nastavení zásad cirkularity přináší kromě ekologických výhod i ekonomické. Ty mohou znamenat nižší úrokové sazby a i lepší přístup k financování firemních investic, ale i k dotacím. Dále se pojí s vyšším zájmem zákazníků a investorů o firmu. V neposlední řadě může společnostem přinést i lepší ESG rating a úspory v nákladech. 

Pochopitelně se nejedná o jednotnou šablonu aplikovatelnou pro všechny druhy byznysu. Co funguje ve výrobních společnostech nemusí fungovat dostatečně v IT firmě a naopak. Každopádně ale firmy fungující na cirkulárních principech mají v současné době jednoznačnou konkurenční výhodu

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
O2 cz Autor článku
O2 cz
Související článek Od dobrovolnosti k povinnosti: Reporting udržitelnosti a ESG parametrů se dotkne výrazně více českých firem
Nahoru