O2 spolupracuje na rozšíření novorozenecké televize v motolské nemocnici

V O2 již pátým rokem spolupracujeme s motolskou fakultní nemocnicí na projektu tzv. novorozenecké televize. Zdejší novorozenecké oddělení ve spolupráci s Nadačním fondem „N“ svůj kamerový systém zajišťující online přenosy z inkubátorů nyní rozšířilo i na nově zrekonstruovanou Jednotku specializované péče v rámci Novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče.  

Online přenosy z inkubátorů běží na síti O2, kterou pro tento účel poskytujeme zcela zdarma. Videopřenosy z inkubátorů jsou krásným příkladem propojení telekomunikací se zdravotnictvím, které díky rozvoji 5G sítí bude stále častější. Těší nás, že díky našemu spolehlivému internetu mohou být rodiče s dětmi prakticky každý den už od narození. Vnímáme to jako malý, ale přínosný příspěvek k fantastické práci lékařů a zdravotního personálu,“ popisuje ředitel komunikace a CSR v O2 Hany Farghali

„Na našem oddělení jsou kromě předčasně narozených dětí hospitalizovány i děti s vrozenými vývojovými vadami či jiným vážným onemocněním, a to z celé České republiky. Jak všichni víme, samotný proces léčby nespočívá pouze v rovině medicínské, ale rovněž důležitou součástí je i psychika rodičů a dětí, a proto se snažíme o zajištění co možná nejdelšího kontaktu mezi nimi,uvádí doc. MUDr. Jan Janota, primář novorozeneckého oddělení FN Motol. 

Jak přenosy fungují? 

Kamerový systém je tvořen malou kamerou Axis na pohyblivém rameni, která v předem určenou dobu snímá konkrétní inkubátor s miminkem a přenáší video přenos bez zvukového záznamu rodičům a příbuzným prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu či počítače. Kamerový systém je připojen k internetu prostřednictvím nezávislé sítě LAN, kterou i zajišťuje společnost O2. Na Novorozeneckém oddělení FN Motol je v současné době k dispozici 31 kamer, z toho je 25 v aktivním provozu. Do budoucna je počítáno s využitím maximálního počtu. 

„Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli i tentokrát zafinancovat pořízení dalších 16 kusů zařízení Axis a rozšířit tak počet inkubátorů a vyhřívaných lůžek, kde se mohou rodiče přes online aplikaci podívat, jak se daří jejich dětem a být s nimi zase o chvilinku déle,“ říká předsedkyně Nadačního fondu „N“ Petra Havlenová Mazačová, která si funkci kamerového systému měla možnost osobně vyzkoušet na jaře roku 2019. 

Kamerový systém opět technicky zajistila společnost NetRex s použitím kamer Axis, a to především pro vysokou kvalitu obrazu a spolehlivost zařízení. „Za společnost NetRex máme ohromnou radost, že naše řešení dokáže pomáhat rodičům novorozenců v této nelehké situaci, kdy nemohou být se svým miminkem v osobním kontaktu. Jsme rádi, že jim naše technologie dokáže zprostředkovat alespoň kontakt přes kameru a mohou být tímto způsobem nablízku. Rádi tuto aktivitu podporujeme a budeme tak činit i nadále, uvádí Patrik Hrubeš, marketingový manažer společnosti. 

Pouto mezi matkou a dítětem, potažmo rodičem a dítětem hraje ve vývoji našich novorozenců velmi důležitou roli. Právě díky kamerovému systému můžeme rodičům poskytnout více času s jejich dětmi, popřípadě umožnit alespoň vizuální kontakt pro rodiče a příbuzné, kteří nemohou být přítomni na oddělení,“ shrnuje roli kamer doc. MUDr. Jan Janota, primář novorozeneckého oddělení FN Motol. 

Související článek Nadace O2 získala dvě prestižní ocenění za online prevenci a boj proti kyberšikaně
Nahoru