Od dobrovolnosti k povinnosti: Reporting udržitelnosti a ESG parametrů se dotkne výrazně více českých firem

Od dobrovolnosti k povinnosti: Reporting udržitelnosti a ESG parametrů se dotkne výrazně více českých firem

Od dobrovolnosti k povinnosti: Reporting udržitelnosti a ESG parametrů se dotkne výrazně více českých firem

Udržitelný, etický a inovativní přístup. Zatímco dříve se k němu firmy upisovaly dobrovolně, v posledních letech v tomto směru roste nejen tlak autorit, jako jsou regulační orgány nebo investoři, ale i (budoucích) zákazníků, případně zaměstnanců. I oni se chtějí spojovat primárně s firmami, které naplňují principy a standardy spojené s ESG. Tedy s takovými, které neberou na lehkou váhu témata spojená s životním prostředím, společností a jejím řízením.

Rok 1989 a ropná havárie, pod kterou byla podepsaná společnost Exxon Mobil. Dopad na cenu jejích akcií? Téměř nulový. Něco takového si dnes už jen těžko umíme představit. Jakákoli společnost, která čelí ekologickému, sociálnímu nebo společenskému skandálu, čelí zároveň propadu akcií i důvěry zákazníků a zaměstnanců.

ESG = Environmental + Social + Governance

ESG je zkratka, pod kterou se ukrývá soubor hodnotících parametrů a požadavků, kterými je možné definovat a zhodnotit ekologicky i společensky odpovědné firmy, a to primárně pro jejich (budoucí) investory.

Stejně tak platí i to, že společnosti, které zodpovědně přistupují k principům a politikám ESG, z toho těží. Podle výzkumu PwC Consumer Intelligence Series z června 2021 dávají 4/5 občanů, tedy potenciálních zákazníků a zaměstnanců, přednost právě takovým firmám. Společnosti díky ESG také lépe přirozeně zvládají krize, a to díky tomu, že dokážou efektivněji pracovat se zdroji, lépe a rychleji se adaptovat na nové situace. S postupným zaváděním efektivnějších technologií snižují provozní náklady, alokují zaměstnance na práci s vyšší přidanou hodnotou a (proto) jsou atraktivnější i pro investory.

Investice do udržitelných společností a fondů vzrostly v Q4 2021 meziročně o 12 % a dlouhodobá udržitelnost firmy je jedním z klíčových faktorů, na který hledí stále více bankovních a finančních institucí a investorů při schvalování dotací, úvěrů a dalších finančních injekcí.

Budoucí růst firem by neměl být závislý na dalším a dalším růstu v čerpání přírodních zdrojů. I to by měl být jeden z cílů ESG politiky.

A jak už bylo zmíněno, roste i tlak ze strany legislativních autorit.

Směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD)

Od dobrovolnosti k povinnosti. I tak by se dalo shrnout schválení a postupná implementace této směrnice EU. Schválena byla v roce 2021, nahrazuje starší směrnici o nefinančním reportingu a týkat se bude výrazně většího množství společností než doposud. Zatímco aktuálně se nefinanční (NFRD) reporting týká 11 000 firem v EU a asi 25 společností v Česku, ESG reporting za rok 2023 už se bude týkat 50 000 společností v rámci EU a asi 1500 českých firem.
Nová směrnice se dotkne všech veřejně obchodovatelných společností a pak velkých firem – konkrétně takových, které splňují alespoň 2 ze 3 kritérií: Mají více než 250 zaměstnanců, čistý roční obrat vyšší než 40 milionů eur a aktiva vyšší než 20 milionů eur.
Cílem CSRD směrnice je sjednotit reportování ESG dat napříč trhem a nabídnout všem zainteresovaným validní a vzájemně srovnatelná data o tom, jak principy ESG rezonují dovnitř firmy, ale i jak firma tuto problematiku řeší směrem ven – k trhu, oboru a zákazníkům.

V O2 se problematikou ESG zabýváme už řadu let. A s rostoucí důležitostí tématu stále více systematicky a důsledněji. Posun, který naše společnost v oblasti udržitelnosti dělá, bude mimo jiné patrný i v našem reportu nefinančních aktivit za rok 2021, který vypadá jinak než ty dřívější – je obsáhlejší, jinak strukturovaný a podrobnější. Změnili jsme jeho vizuální a hlavně obsahovou podobu tak, aby odpovídal standardům tzv. ESG reportů. Stejně jako naše mateřská společnost PPF Telecom Group tak jdeme „s kůží na trh“.

V souvislosti s tím postupně zdokonalujeme výpočet uhlíkové stopy. Pro tuto zprávu jsme výpočet nově rozšířili o dvě kategorie emisí Scope 3 – emise spojené s produkcí odpadů; emise vznikající při výrobě, zpracování a dodávce paliva (WTT emissions) a ztrát způsobených přenosem a distribucí elektřiny (T&D emissions). Zároveň se například dočtete, jak digitalizace našich procesů pomáhá ve snižování naší uhlíkové stopy. Dalšími novinkami jsou detailní pohled na strukturu našich zaměstnanců, či počty spoluobčanů, které jsme proškolili v oblasti internetové bezpečnosti prostřednictvím našeho nadačního programu O2 Chytrá škola.

Know how, jak na udržitelnost, která vede k vyšší efektivitě, jsme připraveni nabídnout i vám, našim zákazníkům. Dokážeme vám pomoci s tím, abyste fungovali šetrněji a zodpovědněji z pohledu životního prostředí i společnosti a zároveň efektivněji z pohledu firmy a jejího fungování. Od každodenních drobností, které mohou mít velký efekt v dlouhodobém horizontu, až po změny s okamžitým dopadem:

Sdílet a outsourcovat

Podle dat české společnosti Xmarton stráví průměrné služební auto v provozu jen 8 % času. Zbytek času stojí nevyužité a stárnutím ztrácí na hodnotě. Bez ohledu na to, jak energeticky náročná a k životnímu prostředí nešetrná byla jeho výroba, přeprava a jakou zátěží v budoucnu bude jeho ekologická likvidace. Logickým (a zároveň udržitelným) řešením je zefektivnění užívání a provozu firemních aut. Mít jich méně a vzájemně je díky chytrým řešením, jako je třeba fleet management sdílet.

Ostatně, mnoho českých firem už dnes svým způsobem sdílí třeba i hardware. Provoz vlastních serverů outsourcují a přecházejí na cloudové řešení od externího dodavatele. Namísto výměny dosluhujících serverů za nové, virtualizují. Byť je jejich primární motivací především bezpečnost a dostupnost aplikací, zanedbatelné nejsou ani úspory na energiích (které tvoří zhruba polovinu až dvě třetiny nákladů na provoz vlastního serveru) a tedy i pozitivní dopad na životní prostředí.

Detailně jsme se virtualizaci věnovali v článku Virtualizujete? Pusťte se do virtualizace rovnou v cloudu. Ušetříte za „železo“ i drahé vzdělání.

(Měřením) zefektivňovat a šetřit

IoT, internet of things, pro mnoho firem stále (bohužel) hudba budoucnosti, pro jiné (naštěstí) už jedna z cest, jak zefektivňovat provoz, výrobu i dopravu a tím zároveň šetřit přírodní zdroje. Různé IoT senzory a čidla umožňují měřit spotřebu elektřiny, vody, provozní teplotu, tlak, vlhkost a další fyzikální veličiny u různých zařízení, strojů či dopravních prostředků. A co umíme měřit, můžeme řídit a optimalizovat, a tím opět snižovat dopad činností na životní prostředí.

Náš tip: Neplýtvat přírodními zdroji, i to je jeden z efektů, který by měla přinést Digitalizace jako hlavní trend průmyslu 4.0

Digitalizovat, a to nejen dokumenty, ale i procesy

Polovina vytištěných materiálů končí ještě ten den v koši. A celou pětinu toho, co se vytiskne, si z tiskárny nikdo nikdy nevyzvedne. To říkají data společnosti Xerox z roku 2019. V praxi to pak znamená, že za každou českou firmu s 50 zaměstnanci padne každý rok v lese 16 vzrostlých smrků. Cestou k větší míře ekologie je digitalizace firmy.

Nicméně představa, že digitalizace = pouhý přesun dokumentů z papírové do té digitální, je velmi zavádějící. A právě kvůli tomu mnoho firem digitalizaci podceňuje a přehlíží. Digitalizace má přitom ambici transformovat celou firmu. Od výroby přes management až k propagaci a prodeji. A na všech úrovních přispět k efektivnějšímu využívání zdrojů – přírodních, ale i lidských.

Automatizovat vše, co automatizovat jde

Jeden chytrý senzor namísto desítek zaměstnanců, stovek hodin práce a tisíců najetých kilometrů a nádrží spotřebovaného paliva. I tak může vypadat aplikace ESG principů do praxe. Už dnes si spolu na planetě „povídají“ desítky miliard zařízení a dá se předpokládat, že jejich počet poroste.  Ostatně, třeba právě v oblasti smart meteringu, tedy chytrý odečtů nejrůznějších hodnot prostřednictví M2M, vyhlásila Evropská unie cíl: Do roku 2030 bude odečítat 80 % všech údajů o energiích na dálku.

Více si o možnostech automatizace díky M2M přečtěte například v článcích

S postupující automatizací, robotizací, outsourcingem a celkově digitalizací pak samozřejmě souvisí i potřeba více chránit firemní IT infrastrukturu. Proto bude při zavádění ESG principů stále větší roli hrát i zabezpečené firemní IT.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
PRO FIRMY Autor článku
PRO FIRMY
Související článek Zkrášlete nejen své okolí, ale i svou duši: Jak na jaře pomoci přírodě růst
Nahoru