Firemní sítě jednoduše a bez starostí

Podniková síť pro komunikaci v regionálním nebo celostátním měřítku musí splňovat požadavky na dostupnost, spolehlivost, bezpečnost, ochranu soukromí a snadnou správu. Musí být integrována s lokálními sítěmi a navržena tak, aby celek minimalizoval provozní náklady. 

Lokální počítačovou síť, LAN, lze postavit buď vlastními silami, nebo nechat vybudovat renomovaným dodavatelem. Rozlehlé sítě, WAN, propojující mezi sebou nejčastěji lokální sítě v ústředí a na pobočkách, si obvykle firmy nestavějí, ale nakupují je jako službu od poskytovatelů.

V obou případech je však třeba pečlivě dbát na to, aby se z jejich pozdější správy a využívání nestala noční můra a černá díra na peníze. Nebo podobné činnosti svěřit tomu, kdo má zkušenosti, umí to lépe a je na vše patřičně vybaven.

O2 Managed WAN poskytuje správu celé WAN sítě zákazníka. Spočívá v přidělení Service Level manažera (SL manažera). Přiděluje se jmenovitě, osobně, a vytváří jediné kontaktní místo, jehož prostřednictvím zákazník s O2 komunikuje a řeší i záležitosti procesního charakteru.

SL manažer zná detailně architekturu sítě a nastavení služeb zákazníka. Dohlíží na dodržování sjednaných parametrů služby, pravidelně vyhodnocuje provoz sítě, navrhuje změny v její konfiguraci a periodicky vykonává technické a provozní konzultace u zákazníka. Součástí je i proaktivní monitoring síťové infrastruktury.

Obdobně O2 Managed LAN poskytuje dohled a správu, monitoring a administraci firemní LAN sítě a síťových prvků. Může jít jak o zařízení ve vlastnictví zákazníka, tak o zařízení pronajatá poskytovatelem. Zákazníku je opět přidělen SL manažer a služba proaktivního dohledu.

Při poruše zajišťuje O2 vzdálenou podporu nebo návštěvu technika a výměnu zařízení. Zodpovědnosti poskytovatele se tím podstatně rozšiřují, neboť odpovídá za kvalitu služeb až po uživatelské porty v LAN síti zákazníka.

Zákazník komunikuje s jediným dodavatelem a prostřednictvím jediného kontaktního místa. Interní IT pracovníci zákazníka se už nemusejí zabývat analýzou problémů v sítích a mohou se plně věnovat provozu vlastních systémů.

Služby sítí, dostupné prakticky celosvětově, lze využívat samostatně nebo kombinovat s dalšími službami O2. Kromě kvalitní a dostupné služby zákazník získává možnost plánovat a optimalizovat náklady vynaložené na provoz svého IT a hodnotit návratnost vložených prostředků. Tyto a další služby poskytujeme například podniku Řízení letového provozu České republiky a referenci si můžete přečíst zde

Související článek Hackeři teď zkoušejí, co všechno dokážou s umělou inteligencí
Nahoru