Bezpečnost IT? Mýty a realita

Okolo bezpečnosti cloudových služeb panuje celá řada zakořeněných názorů, mýtů, předsudků a polopravd. Zkusme se nad některými zamyslet.

Mylné přesvědčení, že „Co mám doma, to lépe ochráním.“ bylo a je velmi rozšířené. Naopak. Dlouhodobá zkušenost však ukazuje, že to není pravda. Ochrana IT není jednorázová záležitost, nýbrž rozsáhlý, nákladný a nikdy nekončící proces. Zahrnuje jak fyzickou ochranu, tak i zajištění bezpečnosti dat a aplikací, včetně zálohování nebo obrany proti kybernetickým hrozbám. Dosáhnout náležité úrovně bezpečnosti je pro většinu běžných firem a organizací ekonomicky zcela neúnosné. U poskytovatelů cloudových služeb je však zajištění bezpečnosti jednou ze základních činností, která navíc podléhá pravidelným kontrolám, testům a auditům.

Široce zakořeněný je také mýtus, že IT zamčené za zdmi firmy je chráněno před neoprávněnou manipulací, poškozením, zneužitím nebo krádeží lépe než v datovém centru. Nikoli. Na rozdíl od běžného firemního zabezpečení postaveném většinou na ostraze a levných čipových kartách, jsou dnes standardní součástí ochrany datových center zabezpečení perimetru, inteligentní vnější a vnitřní kamerové systémy i řízený vstup osob založený na víceúrovňové identifikaci a snímání biometrických údajů. Opomenout nemůžeme ani nesrovnatelně účinnější ochrany proti požáru a dalším neočekávaným pohromám.

„Moje data jsou kdovíkde.“ Nejsou. Např. datová centra O2 jsou všechna umístěna v České republice. Klienti vždy vědí, ve kterém datovém centru nebo centrech se jejich IT provozuje, jak jsou centra vybavena, zabezpečena, jaké mají certifikace a které služby poskytují. Důvěra v cloudové služby neustále roste. Podle údajů společnosti McAffee věří dnes veřejným cloudovým službám 62 % firem, což je doposud nejvíce v historii. McAffee rovněž odhaduje, že 76 % firem a organizací dnes využívá alespoň jednu veřejnou cloudovou službu.

Praxe jednoznačně ukazuje, že bezpečnost IT v datovém centru a potažmo v cloudu může být až o řád vyšší, než při provozování IT ve vlastní režii, a to při stejných a mnohem častěji i nižších nákladech.

Chcete vědět víc? Zavolejte na linku 800 111 777 a naši specialisté vám připraví nabídku na míru.

Související článek S NIS2 se už bez analýzy rizik neobejdete. Jak identifikovat hrozby pro vaše podnikání?
Nahoru