Znáte „krevní obraz” svého IT?

Firemní IT čelí útoku hackerů zhruba jednou za 40 vteřin. Skoro procento přijatých emailů obsahuje škodlivý kód. Ale mezi úspěšným útokem a jeho odhalením uplyne      v průměru přes půl roku. Mnohé firmy navíc ani netuší, která ze svých aktiv potřebují chránit, jaká je jejich cena a kolik mohou činit potenciální ztráty z jejich porušení. Nicméně o skutečném zdraví své IT infrastruktury vědí jen velmi málo.

Dojde-li k úspěšnému útoku, nemá už napadený obvykle valnou šanci zabránit škodám. Otázka proto už dávno nezní, zda své IT zabezpečit, nýbrž jak je zabezpečit, co z něho zabezpečit a komu zabezpečení svěřit.

Každé IT zařízení, server, operační systém či aplikace si pořizuje o své činnosti záznamy, označované jako logy. Stejně jako lze ze vzorku krve zjistit, zda je pacient zdráv či nikoliv, umožňují logy a další informace o činnosti IT infrastruktury určit, zda se chová normálně, nebo zda se v ní děje něco neobvyklého, či dokonce kriticky nebezpečného, a začít pátrat po příčinách.

Lékaři dnes k analýzám krve využívají služeb moderních laboratoří, vybavených špičkovou technikou a vyškolenými specialisty. Podobnou laboratoří pro IT infrastrukturu je O2 Security Expert Center (O2 SEC). Sleduje, zaznamenává, analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní chování IT infrastruktury zákazníka a na základě výsledků mu poskytuje včasné        a přesné informace o jejím zdravotním stavu.

Pomáhá také identifikovat klíčová aktiva a nastavuje optimální model jejich ochrany. Umožňuje zvolit služby tak, aby poptávku zákazníka po IT bezpečnosti naplnily. Vytváří bezpečnostní hlášení, předkládá návrhy na nápravná opatření, popřípadě vypracovává podklady pro komplexní bezpečnostní řešení.

Součástí nabídky jsou rovněž konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně návrhů bezpečnostní architektury.

Více o se o službě O2 SEC dozvíte na https://www.o2.cz/firmy-a-organizace/security-expert-center.  

Související článek Stanovte si rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, radí firmám na seminářích NIS2 experti z O2
Nahoru