Nová dimenze informační bezpečnosti

Platí, že investovat do bezpečnosti má smysl nejvýše tolik, kolik činí potenciální ztráty z jejího porušení. Útočníci si většinou vybírají aktiva, která přinášejí přímý nebo nepřímý finanční zisk. Tato aktiva zahrnují zejména neveřejná firemní data a osobní údaje, ale i aplikace a hardware.

Ne vždy ale organizace a podniky svá klíčová aktiva skutečně znají a jen málokdy vědí, jaká je jejich hodnota, a jak ji měřit. Přitom ohodnocení aktiv umožní již v samém počátku exaktně plánovat náklady na implementaci informační bezpečnosti, a zabrání tak bezúčelnému plýtvání penězi.

Problém digitálního světa je ve stírání hranic. Historicky platilo, že chtěl-li někdo někoho okrást, musel se k němu přiblížit, vloupat se do jeho domu, kanceláře či podniku. Globální kybernetický svět však poskytuje možnost zaútočit odkudkoliv.  Dojde-li k úspěšnému útoku, nemá už napadený valnou šanci zabránit škodám. Otázka proto už dávno nezní, zda své IT zabezpečit, nýbrž jak je zabezpečit, co z něho zabezpečit a komu zabezpečení svěřit.

O2 Security Expert Center (O2 SEC) je profesionální služba, která efektivně eliminuje rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo odcizením informací. Spojuje v sobě řešení bezpečnostního monitoringu, reportingu a dalších modulárních služeb, které chrání IT prostředí jako celek.

O2 SEC pomáhá identifikovat klíčová aktiva společnosti a nastavuje optimální model jejich ochrany. Umožňuje zvolit služby tak, aby naplnily poptávku zákazníka po IT bezpečnosti jako celku.

Služby O2 SEC sahají od jednoduchého přebírání a důvěryhodné archivace důležitých údajů, např. logů, pro budoucí použití, až po komplexní službu, která má k dispozici velmi detailní informace o chování infrastruktury i zaměstnanců v IT prostoru.

Na základě těchto informací se vytvářejí bezpečnostní hlášení, předkládají návrhy na nápravná opatření, popř. vypracovávají návrhy na komplexní bezpečnostní řešení. Součástí nabídky jsou rovněž konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně návrhů bezpečnostní architektury.

Více o O2 SEC se dozvíte na www.o2.cz/sec.

Související článek Podnikáte? Zapojte se do projektu Odvaha za milion a ulovte si pro svůj byznys finance na reklamu, služby od O2 nebo třeba odborný mentoring
Nahoru