Zdravá škola potřebuje čerstvý vzduch

Jedním z hlavních indikátorů kvality vzduchu v interiéru je koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Podle zkušeností z pilotních projektů ve školách však děti tráví v prostředí s vysokou koncentrací CO2 většinu času.

Oxid uhličitý vzniká spalováním organických látek a produkují jej i živé organismy. Při dýchání se část vzdušného kyslíku mění na oxid uhličitý, který vydechujeme.

Zateplením školních a kancelářských budov a výměnou oken za plastová se sice snížily úniky tepla, ale současně se zamezilo přirozenému větrání. V nevětrané místnosti, zvlášť nachází-li se v ní větší počet lidí, tak obsah kyslíku postupně klesá, zatímco obsah CO2 rapidně roste a během velmi krátké doby může dosáhnout nebezpečné koncentrace.

Běžná úroveň CO2 v atmosféře je velmi nízká a pohybuje se okolo 0,035 %. Ale už při koncentraci okolo 0,2 % se dostavují příznaky únavy, snižuje se soustředění a dochází k bolestem hlavy.

Při ještě vyšších hodnotách se zrychluje tep, přichází nevolnost, dýchací potíže a může dojít i ke ztrátě vědomí. Proto je doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách stanovena na 0,12 až 0,15 %. Podle měření v různých školách však až 90 % doby mezi osmou a čtrnáctou hodinou úroveň CO2 ve třídách přesahuje doporučené mezní hodnoty. To samozřejmě výuce neprospívá.

Člověk koncentraci CO2 v místnosti není svými smysly schopen posoudit. Nezbývá tak než kvalitu ovzduší v místnostech sledovat pomocí elektronických čidel. Řešení O2 Zdravá škola používá kombinovaná čidla pro měření koncentrace CO2, teploty a vlhkosti.

Naměřené hodnoty, které lze použít třeba k organizaci větrání v učebnách, jsou včetně grafů a časosběrných údajů k dispozici na speciálním webu. K zapůjčení jsou rovněž testovací sady. Chcete vědět, jak kvalitní vzduch dýchají děti ve vaší škole? Ozvěte se, specialisté O2 už zařídí vše potřebné.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Související článek K čemu slouží lokalizační data? Pomůžou s tvorbou jízdních řádů nebo třeba s rozmístěním poboček supermarketů
Nahoru