Přijďte si pohovořit o spolehlivosti datových center

První datové centrum, pojmenované NAGANO na počest vítezství českých hokejistů na zimních olympijských hrách v roce 1998, zahájilo provoz již v roce 2002. S růstem požadavků na IT služby od O2 postupně vznikala další komerční datová centra: v Praze na Chodově, v Hradci Králové, v Brně a v Uherském Hradišti. Celkem dnes poskytují více než 7 600 m2 provozní plochy. Tři z nich mají certifikaci Tier III. Nejmodernější datové centrum O2 bylo otevřeno letos v červnu v pražských Stodůlkách.

Datová centra jsou založena na kvalitních a robustních mezinárodních standardech, využívají nejmodernější technologie, jsou umístěna mimo záplavové oblasti, geograficky zálohována, zabezpečena proti požáru i dalším živelním pohromám. Splňují i požadavky normy PCI DSS pro zpracování transakcí platebních karet. Samozřejmostí jsou certifikace, bez nichž se žádné výběrové řízení neobejde, například:

  • ISO 20000-1, systém řízení služeb informačních technologií,
  • ISO 27000, systém managementu bezpečnosti informací,
  • ISO 9000, systém managementu kvality.

Partnerství a důvěra špičkových výrobců i dodavatelů jsou důležitou zárukou vysoké úrovně návrhu, realizace a provozu poskytovaných služeb. O2 je certifikovaným Gold partnerem společností Microsoft a Cisco Systems, může se tak účastnit i největších nadnárodních projektů.

Ve spolehlivosti jsou datová centra od O2 na špičce. Jednou za měsíc se zde provádějí tzv. nezátěžové testy. Při nich se spustí záložní zdroje a podpůrné technologie, otestuje se jejich funkčnost a proměří se pracovní parametry. V tříměsíčních intervalech se pak uskutečňují plné zátěžové testy. Datové centrum se zcela odpojí od vnější elektrické sítě, napájí se pouze ze záložních zdrojů a opět se měří všechny provozní a spolehlivostní parametry.

Klienti datových center O2 mají k dispozici nepřetržitou technickou podporu na dálku, možnost vzdálené konfigurace serverů přes internet a mnoho dalších doplňkových služeb, včetně asistence při dopravě zařízení do centra a jeho instalaci. Všechny projekty jsou postaveny na předprodejních, prodejních, implementačních a obchodních konzultacích. Neváhejte a přijďte si pohovořit.

 

Zdeněk Klímek, produktový manažer, zdenek.klimek@o2.cz 
Zdeněk ve společnosti O2 Czech Republic a.s. odpovídá za podporu a rozvoj produktů datových center. Dlouhodobě se zajímá také o trendy v oblasti ICT, jeho specializací je však housing, na který se detailně zaměřuje již více jak 7 let. Ve společnosti O2 pracuje od roku 2006.

Související článek K čemu slouží lokalizační data? Pomůžou s tvorbou jízdních řádů nebo třeba s rozmístěním poboček supermarketů
Nahoru