Jak rozumět certifikacím datových center

O certifikacích datových center podle standardu Tier se hovoří poměrně často. Méně se však všeobecně ví, co je náplní standardu a co certifikace přináší zákazníkům.

Tier je celosvětově přijatá klasifikace a výkonnostní standard, který slouží k objektivnímu porovnání funkcionality, vlastností, výkonnosti a dostupnosti infrastruktury datových center. Tvůrcem a správcem standardu je Uptime Institute, konsorcium firem založené v roce 1993. Institut také provádí certifikační procesy a uděluje Tier certifikace.

Standardy Tier definují čtyři úrovně dostupnosti datových center. Dostupnost označuje, kolik procent z celkové doby provozu bude datové centrum poskytovat služby v souladu se smlouvou. Hodnoty se obvykle pohybují za hranicí 99 %, což se zdá být hodně. Je třeba si ale uvědomit, že 1 % výpadku znamená v ročním souhrnu dobu delší než 3,5 dne.

Tier I označuje jednoduchá datová centra bez jakýchkoli dalších záložních či redundantních (rezervních) prvků. Dostupnost Tier I center je 99,671 %.

Tier II rozšiřuje vlastnosti o redundantní komponenty, které při výpadku primárních automaticky zajistí nepřerušený chod datového centra. Dostupnost Tier II center činí 99,741 %.

Centra úrovně Tier III disponují oproti předchozím navíc především tzv. souběžnou správou. Souběžná správa znamená, že údržbu jakékoli části centra lze vykonávat bez přerušení činnosti centra jako celku. Napájecí systémy i datová propojení s národními a nadnárodními sítěmi jsou rovněž zálohovány. Dostupnost Tier III center dosahuje 99,982 %.

Datová centra úrovně Tier IV jsou doplněna o další prostředky a představují prakticky bezvýpadkové systémy (ideální systém, který by pracoval bez výpadku, samozřejmě neexistuje). Jejich dostupnost je až 99,995 %. Většinou se staví pro speciální účely, neboť nároky a náklady na jejich výstavbu i provoz jsou ve srovnání se získaným navýšením užitné hodnoty extrémně vysoké. V České republice dosud žádné datové centrum Tier IV není.

O datová centra s certifikací Tier III, která O2 využívá v České republice, pečuje přes 200 vysoce erudovaných specialistů. Jsou chráněna proti útoku zvenčí, budovy jsou střeženy a prostory monitorovány. Nepřetržitý chod zajišťují redundantní přívody elektrické energie a záložní zdroje, přesná klimatizace a protipožární systémy včetně signalizace. Kterýkoli elektrický či elektronický prvek může být vyměněn, aniž by bylo nutné narušit provoz centra. Do mezinárodních sítí jsou datová centra O2 připojena dvěma oddělenými vysokorychlostními datovými spoji. Jsou rovněž geograficky zálohována a plně vyhovují požadavkům české i evropské legislativy.

Zdeněk Klímek, produktový manažer
Zdeněk ve společnosti O2 Czech Republic a.s. odpovídá za podporu a rozvoj produktů datových center. Dlouhodobě se zajímá také o trendy v oblasti ICT, jeho specializací je však housing, na který se detailně zaměřuje již více jak 7 let. Ve společnosti O2 pracuje od roku 2006.

Související článek Stanovte si rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, radí firmám na seminářích NIS2 experti z O2
Nahoru