Jsou datová centra opravdu bezpečná?

O bezpečnosti datových center a cloudu se často vedou velmi plamenné diskuse. Klienti i IT specialisté jsou však o jejich bezpečnosti přesvědčeni.

Byť se výsledky mírně liší, průzkumy jednoznačně dokazují, že klienti datových center i IT odborníci je považují za bezpečná. Společnost Schneider Electric např. uvádí, že 57 % klientů a 78 % IT profesionálů je o vyšší bezpečnosti datových center oproti provozu IT vlastními silami přesvědčeno. Podle průzkumu společnosti Clutch si dokonce jen 11 % respondentů myslí, že datová centra jsou méně bezpečná než IT provozované ve vlastních prostorách.

Bezpečnost, spolehlivost a dostupnost IT vyžaduje vždy spoustu práce. Je třeba připravit odpovídající prostory s ostrahou a řízeným přístupem osob. Dále se postarat o bezpečnost provozovaných zařízení – zajistit jejich nepřetržitý dohled, zajistit ochranu před požárem a dalšími živelními pohromami a zavést mnoho dalších podpůrných činností.

Kromě optimální teploty a vlhkosti vzduchu, které servery pro spolehlivý provoz potřebují, je třeba také nepřetržitá dodávka elektrického proudu a samozřejmě spolehlivé, bezpečné a dostatečně rychlé datové propojení se světem.

Datová centra navíc poskytují služby, které významně snižují riziko vzniku kritických situací, např. zálohování nebo provoz důležitých systémů současně v různých lokalitách. Obrana před kybernetickými útoky implementovaná na úrovni celého datového centra zase chrání data a aplikace klientů před útoky hackerů.

Lze samozřejmě namítnout, že stejné úrovně bezpečnosti se dá dosáhnout i vlastními silami. Ano, dá. Ovšem za cenu nemalých počátečních i provozních nákladů na hardware, software a vysoce kvalifikované odborníky, kteří vše dokážou nastavit, udržovat v provozu a neustále aktualizovat. Třeba jen nasazení obrany proti DDoS útokům je záležitost velice komplikovaná, nákladná a zdaleka ne každý si ji může dovolit.

V datovém centru jsou všechna bezpečnostní opatření dostupná každému v míře, kterou potřebuje, a to bez nutnosti investovat horentní sumy. Úroveň a kvalita služeb je obvykle zaručena SLA smlouvou.

Datová centra O2 jsou založena na robustních mezinárodních standardech, využívají nejmodernější technologie, jsou umístěna mimo záplavové oblasti, geograficky zálohována, střežena, zabezpečena proti požáru i dalším živelním pohromám, a tak mohou nabídnout prostor pro umístění i těch nejkritičtějších systémů a aplikací s nejvyšší dostupností.

 

Zdeněk Klímek, produktový manažer
Zdeněk ve společnosti O2 Czech Republic a.s. odpovídá za podporu a rozvoj produktů datových center. Dlouhodobě se zajímá také o trendy v oblasti ICT, jeho specializací je však housing, na který se detailně zaměřuje již více jak 7 let. Ve společnosti O2 pracuje od roku 2006.

Související článek Generace Z a kyberbezpečnost. Je pro ni důležitá?
Nahoru