Chyba databáze WordPressu: [Table 'd176397_o2sport.wp_yasr_log' doesn't exist]
SELECT SUM(vote) as sum_votes, COUNT(vote) as number_of_votes FROM wp_yasr_log WHERE post_id=11728 AND vote > 0 AND vote <= 5

Správu duševního vlastnictví nám může závidět celá Evropa

Správu duševního vlastnictví nám může závidět celá Evropa

Správu duševního vlastnictví nám může závidět celá Evropa

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory nebo ochranné známky. To všechno je součást průmyslového vlastnictví, které spravuje Úřad průmyslového vlastnictví. Vede správní řízení o podaných přihláškách, spravuje rejstříky průmyslových práv, poskytuje informace přihlašovatelům, institucím, široké veřejnosti. Velmi úzce spolupracuje se zahraničními patentovými úřady a dalšími organizacemi aktivními v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Od papírových kartiček k umělé inteligenci
Ještě počátkem devadesátých let minulého století se rejstříky průmyslových práv vedly pouze na papírových kartičkách, patentové spisy byly k dispozici převážně pouze v papírové formě. Později byla základní evidence uložena na osobní počítač. Nástroje, které by podporovaly řízení a provoz úřadu, nebo dokonce umožňovaly elektronickou komunikaci s veřejností, tehdy chyběly. Na přelomu milénia začal vznikat nový informační systém. Zjednodušily se procesy správy průmyslových práv, automatizovaly a urychlily se administrativní činnosti, zlepšil se přehled pohybu spisů. Internetový portál umožnil některé úkony vykonávat on-line. Druhá zásadní rekonstrukce, částečně financovaná i z prostředků Evropské unie, dala vzniknout modernímu informačnímu systému, který v některých ohledech předčí podobné systémy používané v zahraničí. V průběhu patentových řízení umožňuje např. online vyhledávat i nepatentovou literaturu, tedy např. články publikované v daném oboru, nebo studovat příslušná rozhodnutí soudů. Plánované využívání prvků umělé inteligence dále rozšíří možnosti automatizace správního řízení, zjednoduší a současně zabezpečí procesy jejich technické správy.

Unikátní vývoj
Legislativa zasahující i do oblasti ochrany průmyslového vlastnictví se v průběhu let mění. Vzpomeňme například zavedení datových schránek či v poslední době požadavků navázání na základní registry ISZR. V dohledu jsou nové typy ochranných známek. Mění se i nároky uživatelů. Informační systém je tak nutno neustále rozvíjet. A o to se starají specialisté O2. Zajišťují jak drobné změny a úpravy, tak vývoj, implementaci a nasazení úprav vyplývajících z požadavků legislativy a zákazníka. Evropským unikátem je např. i nedávno dokončená integrace spisové služby přímo do informačního systému zajišťujícího kompletní řízení o veškerých předmětech průmyslových práv, což výrazně usnadňuje práci se spisy, úspěšně proběhla rovněž realizace projektů financovaných z evropských fondů.

 

„Spolupráce s O2 je velmi dobrá, a myslím, že mohu mluvit za celý úřad. Jak na úrovni lidí, kteří systém bezprostředně spravují, tak na úrovni realizace změn, úprav a modernizací. Máme pravidelné porady, jichž se účastní i zástupci O2. Je dobré s nimi svoje záměry konzultovat, protože oni celý systém dokonale znají a mohou poradit, čemu se vyhnout nebo jak záměr uskutečnit ještě lépe. A všichni samozřejmě vědí, co se děje, co se bude řešit a kdo je za co zodpovědný. Vzájemná informovanost ušetří spoustu drobných nedorozumění,“ říká Ing. Miroslav Paclík, Ph.D., ředitel odboru patentových informací.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Související článek Bezpečnostní dohled jako služba. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?
Nahoru