Správu duševního vlastnictví nám může závidět celá Evropa

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory nebo ochranné známky. To všechno je součást průmyslového vlastnictví, které spravuje Úřad průmyslového vlastnictví. Vede správní řízení o podaných přihláškách, spravuje rejstříky průmyslových práv, poskytuje informace přihlašovatelům, institucím, široké veřejnosti. Velmi úzce spolupracuje se zahraničními patentovými úřady a dalšími organizacemi aktivními v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Od papírových kartiček k umělé inteligenci
Ještě počátkem devadesátých let minulého století se rejstříky průmyslových práv vedly pouze na papírových kartičkách, patentové spisy byly k dispozici převážně pouze v papírové formě. Později byla základní evidence uložena na osobní počítač. Nástroje, které by podporovaly řízení a provoz úřadu, nebo dokonce umožňovaly elektronickou komunikaci s veřejností, tehdy chyběly. Na přelomu milénia začal vznikat nový informační systém. Zjednodušily se procesy správy průmyslových práv, automatizovaly a urychlily se administrativní činnosti, zlepšil se přehled pohybu spisů. Internetový portál umožnil některé úkony vykonávat on-line. Druhá zásadní rekonstrukce, částečně financovaná i z prostředků Evropské unie, dala vzniknout modernímu informačnímu systému, který v některých ohledech předčí podobné systémy používané v zahraničí. V průběhu patentových řízení umožňuje např. online vyhledávat i nepatentovou literaturu, tedy např. články publikované v daném oboru, nebo studovat příslušná rozhodnutí soudů. Plánované využívání prvků umělé inteligence dále rozšíří možnosti automatizace správního řízení, zjednoduší a současně zabezpečí procesy jejich technické správy.

Unikátní vývoj
Legislativa zasahující i do oblasti ochrany průmyslového vlastnictví se v průběhu let mění. Vzpomeňme například zavedení datových schránek či v poslední době požadavků navázání na základní registry ISZR. V dohledu jsou nové typy ochranných známek. Mění se i nároky uživatelů. Informační systém je tak nutno neustále rozvíjet. A o to se starají specialisté O2. Zajišťují jak drobné změny a úpravy, tak vývoj, implementaci a nasazení úprav vyplývajících z požadavků legislativy a zákazníka. Evropským unikátem je např. i nedávno dokončená integrace spisové služby přímo do informačního systému zajišťujícího kompletní řízení o veškerých předmětech průmyslových práv, což výrazně usnadňuje práci se spisy, úspěšně proběhla rovněž realizace projektů financovaných z evropských fondů.

 

„Spolupráce s O2 je velmi dobrá, a myslím, že mohu mluvit za celý úřad. Jak na úrovni lidí, kteří systém bezprostředně spravují, tak na úrovni realizace změn, úprav a modernizací. Máme pravidelné porady, jichž se účastní i zástupci O2. Je dobré s nimi svoje záměry konzultovat, protože oni celý systém dokonale znají a mohou poradit, čemu se vyhnout nebo jak záměr uskutečnit ještě lépe. A všichni samozřejmě vědí, co se děje, co se bude řešit a kdo je za co zodpovědný. Vzájemná informovanost ušetří spoustu drobných nedorozumění,“ říká Ing. Miroslav Paclík, Ph.D., ředitel odboru patentových informací.

Související článek S NIS2 se už bez analýzy rizik neobejdete. Jak identifikovat hrozby pro vaše podnikání?
Nahoru