Mobilní hovory bezpečně nahrajeme za vás

Podle novely směrnice označované jako MiFID II musí všechny finanční instituce, jako jsou například banky nebo pojišťovny, nahrávat a uchovávat komunikaci s klienty vedenou přes mobilní telefony. Podmínky pro nahrávání hovorů a nakládání se záznamy jsou velmi přísné. Extrémně vysoké jsou také nároky na jejich dlouhodobé, spolehlivé a bezpečné ukládání. Hovory se v závislosti na  jejich obsahu musí uchovávat pět, sedm nebo dokonce deset let. Naše služba O2 Záznam hovorů zákazníkům pomůže tuto novou povinnost splnit.

Nahrávání mobilních hovorů je technicky mnohem složitější než nahrávání hovorů na pevných linkách. Vyžaduje použití speciálních technologií a zařízení, které musí operátor instalovat a zprovoznit. Firma navíc musí zákazníka upozornit, že bude hovor nahrávat. Proto našim zákazníkům nabízíme službu O2 Záznam hovorů. Zahrnuje ukládání hovorů, webové rozhraní, které umožňuje se záznamy dál pracovat, a příslušná hlasová oznámení. K dispozici je buď jako služba O2, nebo jako řešení ušité na míru konkrétní firmě. Obě varianty jsou plně zabezpečeny a splňují požadavky zmiňované směrnice MiFID II.

Používání služby O2 Záznam hovorů je jednoduché. Není třeba instalovat žádný software ani cokoliv nastavovat. Nahrávání je vždy vázáno na SIM kartu a na všech zvolených mobilních číslech probíhá automaticky. Hovory je také možné pouze odbočit a odesílat zákazníkovi, který si je bude zpracovávat sám. Ke všem nahrávkám má zákazník pohodlný přístup přes zabezpečené webové stránky. Nahrávky je možné třídit, vybírat a zpracovávat podle kritérií, jako jsou např. čas nebo volající, sdružovat je do seznamů a hromadně zpracovávat. Zákazník si může sám určit, kdo bude mít k nahrávkám přístup a jaká práva mu přidělí.

Hovory a informace o nahrávkách se již během nahrávání šifrují a šifrované se i ukládají. Jsou tak v bezpečí a není možné je zneužít.

Službu O2 Záznam hovorů nabízíme ve dvou variantách, a to už pro 10 uživatelů. Službu je možné přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníků. A zdaleka to nemusí být jen banky, pojišťovny a další finanční instituce. O2 Záznam hovorů může pomoci i mnoha dalším subjektům, jimž to sice zákon neukládá, ale u nichž doklad o obsahu komunikace s klienty nebo zaměstnanci může hrát klíčovou úlohu.

Související článek Potvrzeno! O2 Cloud je ideální volbou i pro provoz státních systémů
Nahoru