Soutěž! Máme pro vás 3 balíčky se 3 exkluzivními fotbalovými knížkami!

Znáte podrobně příběh prvního českého držitele Zlatého míče Josefa Masopusta? A co u jeho následovníků?

A věděli jste, že československý prezident Edvard Beneš byl celoživotním členem pražské Slavie, a dokonce za ni nastupoval?

Tohle všechno a ještě mnohem víc se dočtete v knihách nakladatelství Olympia, které pro vás máme připravené do soutěže.

O co hrajeme?

Tři balíčky se třemi parádními fotbalovými knihami z nakladatelství Olympia:

Josef Masopust: Legenda žije od Pavla Procházky. Kniha přináší první ucelený pohled na život a kariéru legendy našeho fotbalu Josefa Masopusta. Je reprezentativním obrazovým dokumentem založeným na dobových fotografiích, z nichž mnohé nebyly dosud nikdy publikovány.

Josef Masopust legenda žije

Na levém křídle Edvard Beneš: Prezident na hřišti a na hradě od Zdeňka Zikmunda. První sportovní biografie Edvarda Beneše. Na základě dobových dosud nepublikovaných skutečností a vzpomínek současníků představuje prezidenta jako hráče juniorky a celoživotního člena SK Slavia Praha, shrnuje jeho vztah k dalším sportovním odvětvím a analyzuje roli, kterou hrál sport, v první řadě fotbal, ve vnitřní politice a diplomacii prezidenta Edvarda Beneše.

Na levém křídle Edvard Beneš

Zlatý míč od Zdeňka Pavlise. Publikace je sportovní encyklopedií, představující čtenáři v ucelené podobě historii všech ročníků prestižní evropské fotbalové ankety od roku 1956 do předposledního vyhlášeného ročníku.

Zlatý míč

Soutěžní otázka:

Ve kterém roce získal Josef Masopust Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy?

1)            1956

2)            1962

3)            1976

Hrajeme o tři balíčky se třemi knihami. Správné odpovědi posílejte na e-mailovou adresu soutez@o2sport.cz nejpozději do půlnoci do pondělí 22. 2. 2016. Do předmětu uveďte heslo „MASOPUST“. Nezapomeňte připojit své kontaktní údaje.

3 vylosované výherce následně kontaktujeme prostřednictvím e-mailu, abychom je informovali o způsobu předání výhry.

Přejeme mnoho štěstí ve hře.

Pravidla soutěže

Pořadatel

Společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322 (dále jen „pořadatel“).

Jak se soutěže zúčastnit?

Soutěž probíhá na webu O2sport.cz ode dne vyhlášení (13. 2. 2015) do dne ukončení (22. 2. 2016). Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že na e-mail soutez@o2sport.cz zašle odpověď na soutěžní otázku.

Výběr výherce

Výhercem se stanou 3 soutěžící, kteří budou po skončení soutěže určeni pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrávají 3 soutěžící, kteří splňují podmínky zařazení do soutěže a jejich odpověď bude správná. Pokud se odpovědi více soutěžících budou shodovat, výherce určí los. Každý může soutěžit jen 1x.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Předání výhry

Výhra bude výherci předána po domluvě osobně nebo prostřednictvím České pošty.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního e-mailu z více e-mailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v e-mailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny e-maily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže.

V Praze, dne 14. 9. 2015

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Redakce O2 TV Sport Autor článku
Redakce O2 TV Sport
Související článek Nejlepší fotbal v O2 TV! Diváci se dočkají Ligy mistrů, Bundesligy, Serie A i La Ligy
Kam pokračovat? Mohlo by vás zajímat
VŠECHNY
Nahoru