Hrajte s námi celý týden o parádní smartphony. Začínáme dnes a hledáme #3000Slov

V O2 teď dostanete bonus na telefon až 3000 korun – pokud však máte chuť získat jeden z pěti smartphonů díky své šikovnosti, tak buďte ve střehu!

Psaní komentářů je dnes celkem populární, ale jenom to nám nestačí. Pro naši soutěž hledáme komentáře speciální. Vaším cílem bude využít v komentářích klíčové slovo, které budeme každým dnem měnit. Pokud váš komentář bude toto slovo obsahovat, nepřesáhne 50 znaků včetně mezer a zároveň se v něm objeví třitisícé slovo z celého vlákna soutěžních komentářů, budete mít o dárek navíc ☺

Všechny soutěžní výzvy zveřejníme na našem Facebooku, tak buďte ve střehu.

Výherci soutěže 3000 slov

Sněhulák: Jarka Semecká (Lenovo Vibe Shot)

Stromeček: Václav Kohyslav Kohout (Samsung J5)

Svíčka: Marek Polášek (Lenovo Vibe Shot)

Mobil: Michal Bureš (Samsung J5)

Vločka: Michal Kutěj (iPhone 6S)

[wpex more=“Kompletní pravidla soutěže“ less=“Sbalit pravidla soutěže“]

Soutěž „3000 slov“ o pět mobilních telefonů od O2

1. POŘADATEL
Společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322, (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?
Soutěž probíhá v pěti soutěžních kolech trvajících od 14. 12. 2015 od vyhlášení na Facebooku O2 CZ do ukončení. Každé kolo bude vyhlášeno v jiný den. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že pod jeden ze soutěžních Facebook příspěvků, který je dostupný také na: https://www.facebook.com/o2cz, vloží komentář, který odpovídá pravidlům. Soutěžící splní pravidla tím, že jeho komentář bude obsahovat maximálně 50 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének, musí být gramaticky správně, musí dávat smysl v Českém jazyce, musí obsahovat spisovné nebo hovorové výrazy a stejné komentáře se nesmí opakovat. Navíc musí komentář obsahovat vybrané slovo, které bude určené Facebook příspěvkem pro každé kolo zvlášť. O splnění těchto podmínek rozhoduje pořadatel soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně zpracoval jeho kontaktní údaje nutné pro dodání výhry. Dále souhlasí s tím, že jméno výherce ve tvaru: „Křestní jméno a příjmení“ (např. Marek Jirous.) bude uveřejněno na facebookové stránce pořadatele (www.facebook.com/o2cz) a může být doplněno jeho profilovou fotografií z Facebooku pro účely identifikace výherce.

Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze jednou pod svým vlastním Facebook profilem.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby blízké zaměstnancům pořadatele.
Soutěž je určena osobám s doručovací adresou na území České republiky.

3. VÝBĚR VÝHERCŮ
V každém kole se stane výhercem 1 soutěžící, který jako první vloží komentář odpovídající pravidlům, a jehož komentář bude obsahovat 3000. slovo v součtu všech slov v komentářích pod tím daným příspěvkem. Jako slova se počítají všechny slovní druhy Českého jazyka kromě citoslovcí z těch komentářů, které odpovídají pravidlům.

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI
Výhrami v soutěži jsou:
1. kolo: Lenovo Vibe Shot
2. kolo: Samsung GALAXY J5
3. kolo: Lenovo Vibe Shot
4. kolo Samsung Galagy J5
5. kolo iPhone 6s

Výherce musí po skončení soutěže odeslat své kontaktní údaje pomocí Facebook aplikace https://www.facebook.com/o2cz/app_243482035748990 ze svého vlastního Facebook účtu, kterým se soutěže účastnil. Pokud výherce nedodá kontaktní údaje do 2 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY
Výhra bude výherci předána poštovní zásilkou na výhercem poskytnutou adresu nejpozději do 6 týdnů ode dne obdržení poštovní adresy nebo bude předána osobně (v případě vstupenek do O2 areny). Adresa musí být na území České republiky. Výherce, který si výhru nepřevezme a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto podmínkách, ztrácí na výhru nárok.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny FB příspěvky, které jsou vulgární.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

[/wpex]

Bude Vás zajímat

O2 Autor článku
O2
Jako přední český operátor nabízíme výhodné neomezené volání, rychlý mobilní i pevný internet nebo třeba digitální televizi s širokou programovou nabídkou. Stojí za námi silná mezinárodní telekomunikační společnost a to nám umožňuje na vysoké úrovni provozovat více než sedm miliónů mobilních a pevných linek.
Související článek Nový kanál o letectví v O2 TV
Nahoru