Podminky cookies

Dostaneme vás do backstage skupiny Kabát

Vánoční koncert Kabátu je tady a vy stále můžete získat nejen lístky na živák, ale také vstup na zkoušku nebo do backstage. Pro ostatní máme 50 CD Do pekla do nebe a to je popravdě pěkná hromada. 🙂

Kabáti obsadí O2 arenu již příští úterý 15.prosince a bude to jízda. Nezmeškejte koncert skupiny, která se pravidelně umisťuje na první příčce v anketě Zlatý Slavík.

A co pro to musíte udělat?

Stačí si na našem facebooku do neděle 13.12.2015 23:59 tipnout, kolik zákazníků O2 má aktivovanou uvítací melodii od Kabátů. Své tipy pište přímo do komentářů. My pak nejbližší tipy seřadíme podle času a odměníme je těmito cenami:

 • 50 prvních získá CD Do pekla do nebe
 • autoři 30 prvních odpovědí se půjdou současně podívat na zkoušku koncertu
 • 10 šťastlivců uvidí, jak vypadá backstage takového koncertu
 • a ten nejbližší a nejrychlejší tip pak vyhraje 2 lístky na večerní koncert

Tak hodně štěstí 🙂

 

Pravidla soutěže

 1. POŘADATEL

Společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ:60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322, (dále jen „pořadatel“).

 1. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola ode dne 12.12. 2015 od zveřejnění soutěžního příspěvku na Facebooku do 13.12.2015 23:59. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že na Facebook přidá do komentářů soutěžního příspěvku. odpověď na soutěžní výzvu. Soutěžní příspěvek je dostupný na Facebooku: https://www.facebook.com/o2cz

 1. VÝBĚR VÝHERCE

Výhercem se stane 50 soutěžících, kteří budou po skončení soutěže určeni pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrává prvních 50 soutěžících, jejichž odpověď bude odpovídat soutěžní výzvě. Každý může soutěžit jen 1x.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

3.1 SOUTĚŽNÍ VÝZVA

Napište do komentářů tip, kolik lidí si do dnešního dne nastavilo jako úvodní melodii song od Kabátů. Komentáře budou seřazeny podle nejbližšího tipu a podle času.

Prvních 50 nejbližších tipů získá CD Kabátu, 30 nejbližších získá CD a bude pozváno na zkoušku koncertu 15.12., 9 z nich i do backstage a jeden člověk získá vše zde uvedené včetně dvou lístků na koncert 15.12.2015

 1. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je:

20 x CD skupiny Kabát Do pekla/Do nebe

20 x CD skupiny Kabát Do pekla/Do nebe + vstup na zkoušku koncertu 15.12.2015

9 x CD skupiny Kabát Do pekla/Do nebe + vstup na zkoušku koncertu 15.12.2015 + vstup do backstage

1 x CD skupiny Kabát Do pekla/Do nebe + vstup na zkoušku koncertu 15.12.2015 + vstup do backstage + 2 vstupenky na koncert 15.12.2015

Výherci pořadatel zašle e-mail (po jeho vyžádání přes komentář na Facebooku pod jeho odpovědí) s informacemi o výhře a způsobu předání nejpozději do 2 týdnů od skončení soutěže, a to na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána soutěžní odpověď. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 1. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výhercům předána po domluvě osobně nebo prostřednictvím České pošty.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem nebo Facebook status oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního emailu z více emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny emaily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
V Praze, dne 3.12.2015

Pavla Šedivá Článek napsal(a) Pavla Šedivá 7.12.2015
Související článek Nový kanál o letectví v O2 TV
Nahoru